Nyt vandværk i Beder indviet

Aarhus Vand har indviet et nyt vandværk i Beder. Værket er en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der er anlagt i byens park.

 

Integreret del af byparken i Beder

Vandværket, som hedder Bederværket, er tegnet af det aarhusianske arkitektfirma Cubo Arkitekterne A/S og er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Vandværket bliver placeret i et parkområde med stier som en integreret del af byparken i Beder og skaber dermed en naturlig samhørighed med lokalområdet.

Det nye vandværk afløser et vandværk, som havde 50 år på bagen, og som ikke længere levede op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Det nye vandværk er udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og lever op til de højeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed.

Det tekniske anlæg til behandling af grundvandet, inden det sendes ud til forbrugerne, leveres af Vand og Teknik A/S, og totalentreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S – begge virksomheder beliggende i Aarhus.

Maksimal drikkevandssikkerhed

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:

”Bederværket er bygget efter de samme principper som vores nyeste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket vil vi udvikle konceptet yderligere og har stor fokus på innovation - blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombineret med maksimal drikkevandssikkerhed.” 

Flemming Fogh Pedersen har store forventninger til, at beboerne vil tage værket til sig:

Et attraktivt sted for de lokale

”Det gamle vandværk var hegnet ind, så der ikke er offentlig adgang til arealet. Vi ønsker, at det nye værk bliver et aktiv i lokalområdet. Det ligger lige op ad byparken i Beder i et åbent område, så man kan kigge ind ad de store ruder, der er i bygningerne og se, hvordan man producerer drikkevand. Der er anlagt stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig.”

Bederværket er en vigtig brik i Aarhus Vands planer for at sikre rent drikkevand til alle aarhusianere både nu og i fremtiden. I denne plan nedlægges vandværkerne i Lyngby og Åbo. Bederværket og Østerbyværket i Tranbjerg skal dække vandforsyningen i syd, Stautrupværket dækker midtbyen, og Truelsbjergværket, Kastedværket og Elstedværket dækker nordbyen. Den samlede regning på Bederværket lyder på 67 mio. kr.

Illustration af det nye Bederværk