Ny teknologi til spildevandsrensning på vores anlæg

Sammen med TechRas Miljø har vi indgået et samarbejde om udviklingen af ny teknologi til spildevandsrensning på vores anlæg. I fremtiden vil vi blive mødt af stigende regnmængder samt et stigende indbyggertal, der sætter vores renseanlæg under stort pres, hvis vi ikke finder en holdbar løsning. Den nye biologiske metode er med til at øge kapaciteten med 33 procent uden fysisk udvidelse.

Videudvikle og udbredning af ny granulær slamteknologi

Det strategiske samarbejde skal være med til at videreudvikle og udbrede en ny granulær slamteknologi, der kan sikre, at kapaciteten på anlæggene øges uden, det kræver fysisk udvidelse af dem. Ved hjælp fra en såkaldt granulær slam proces kan vi øge hastigheden af bundfældning af spildevandsslammet – helt op til seks gange.

Partnerskabet bliver et middel til at dyrke nye forretningsmuligheder og styrke innovationen, der kan løfte både Aarhus Vand og branchen og ikke mindst gøre gavn for aarhusianerne, da det her og nu bliver muligt at rense langt mere spildevand for dem uden store investeringer i store nye anlæg.

 

Øget kapacitet med 33 procent

Med den nye mikrobiologiske proces, vi har implementeret i samarbejde med TechRas Miljø, sikrer vi, at vores anlægs kapacitet øges med omkring 33 procent, og samtidigt undgår vi fysisk kapacitetsudvidelse i form af nye betonbassiner.

Investeringen er på 17 millioner kroner, og vurderingen lyder på, at Aarhus Vand skulle have brugt mindst 50 millioner kroner på samme forøgede kapacitet ved anlægning af nye bassiner. Dermed er det en løsning, der sparer Aarhus Vand for store anlægsudgifter samtidig med at den øgede rensekapacitet gavner vandmiljøet.

 

Stærkt strategisk samarbejde til gavn for branchen og aarhusianerne

Den nye løsning er implementeret i samarbejdet mellem Aarhus Vand og TechRas Miljø. Et samarbejde der nu også bliver udvidet gennem et strategisk partnerskab. Hos Aarhus Vand har vi investeret mange interne ressourcer i at udvikle styringerne og analyseprogrammer til den nye løsning og vi har opnået en ekspertise i forhold til dataopsamling, dataanalyse, laboratorieanalyser og rapportering, som kan udnyttes på en lang række anlæg i Danmark.

TechRas Miljø leverer selve løsningen, der kan spare virksomhederne for store anlægsudgifter. Hos Aarhus Vand kan vi bistå andre vandselskaber med implementering af løsningen - det skaber nye forretningsmuligheder og styrker Aarhus Vand og hele branchen - og er ikke mindst til gavn for aarhusinaerne.