Myndighedssamarbejde i Sydafrika, Indien og Ghana

Aarhus Vand er engageret i tre myndighedssamarbejder sammen med Aarhus Kommune. Fælles for dem alle er, at vi stiller vores erfaring til rådighed, for at bidrage til en bæredygtig udvikling i de verdensdele, som har store udfordringer indenfor vandhåndtering.

 

I Udaipur og Tshwane siden 2017

Vi har været involveret i samarbejdet i byerne Udaipur i Indien og Tshwane i Sydafrika siden 2017. I begge tilfælde samarbejder vi med den lokale vandforsyning om vidensdeling om hvorledes vandtabet begrænses i drikkevandsforsyningen. Vandtabet i begge byer er højt, og vandressourcerne er i stigende grad knappe, så det er meget højt prioriteret at begrænse vandtabet. I Indien samarbejder vi tillige om energiproduktion og procesoptimering på byens renseanlæg. Disse 2 samarbejder fortsætter til 2021, med mulighed for yderligere forlængelse.  

Samarbejde i Ghana om vandtab og spildevandshåndtering

I 2019 har vi i samarbejde med Aarhus Kommune påbegyndt yderligere et myndighedssamarbejde i Ghana. Her samarbejdes med byen Tema om forbedring af byens spildevandshåndtering, og med Ghana Water Company om nedbringelse af vandtabet på drikkevandssystemet. Dette projekt forløber til 2022. 

Myndighedssamarbejde

Offentlig-private løsninger indenfor bæredygtig udvikling er områder, hvor Danmark har mangeårig erfaring og kan bidrage med værdifuld viden og løsninger. I myndighedssamarbejderne er vi med til at fremme ansvarlig, bæredygtig udvikling som også kan gavne dansk eksport og danske løsninger.

Vi stiller således vores erfaringer til rådighed for at bidrage til en bæredygtig udvikling i verdensdele som har store udfordringer indenfor vandhåndtering – i henhold til FNs globale bæredygtighedsmål.  

Vi opdaterer løbende om vores projekter ude i verden på Aarhus Vands LinkedIn side