Skovrejsning

Skovrejsning giver en varig og sikker beskyttelse af grundvandet. Aarhus Vand har i et samarbejde med Aarhus Kommune og Naturstyrelsen medvirket til rejsning af nye skove i Solbjerg, Åbo, True og Geding som beskytter vigtige drikkevandsressourcer. I 2018 indgik Aarhus Vand en ny stor skovrejsningsaftale med Naturstyrelsen og Aarhus Kommune om skovrejsning på 550 ha.

På kortet nedenfor kan du se de områder som er med i den nye samarbejdsaftale

Områder med skovrejsning i Aarhus Kommune