Aarhus Vand og EIVA udforsker robotteknologi

Vi har indledt et samarbejde med ingeniørfirmaet EIVA, som er eksperter i robotteknologi på vand. EIVA kan med deres droner levere data omkring vores regnvands- og spildevandsbassiner, der sikrer størst mulig effektivitet og kapacitet i bassinerne. Samarbejdet er et startskud på en spændende rejse med at udforske robotteknologien sammen med EIVA og sikre nye, innovative tiltag i vandbranchen.

3D visualisering af spildevandsbassin

 

Droner kan via en sonar levere data, så vi kan sikre fuld kapacitet i regnvands- og spildevandsbassiner

I samarbejdet med ingeniørfirmaet EIVA udforsker vi en række nye teknologier med droner på regnvands- og spildevandsbassiner. Dronerne kan levere data ved bl.a. en 3D-kortlægning af et bassin, så vi kan planlægge hvor ofte de skal tømmes for altid at have fuld kapacitet, fortælle om placering af slam i bassinet, og hvor meget våd volume, der befinder sig i bassinet. Potentialet er stort og vi ser frem til at fortælle mere om de spændende resultater.  

Billedet foroven viser netop et eksempel på de mange datavisualiseringer, som EIVA kan levere med deres teknologi og software. Her ses et spildevandsbassin og tydelige indikationer på, hvor slammet ligger i basinet. Visualiseringerne er med til at effektivisere, hvor og hvornår bassinet skal renses.

 

Ny innovation i vandbranchen

Hos Aarhus Vand fokuserer vi på at skabe strategiske partnerskaber, der gavner vores forretning og skaber nye innovative tiltag i vandbranchen. Ingeniørfirmaet EIVA bidrager med teknisk viden omkring droner, software og udstyr, som smelter sammen Aarhus Vands ekspertviden og erfaring med at drifte og håndtere vandmiljøer.

Og så har vi ikke mindst en masse bassiner, som dronerne kan måle på. Det er det, vi kalder et win-win-samarbejde.

Her ses en af de tidlige tests af udstyret på et regnvandsbassin og endnu et eksempel på en af de datavisualiseringer, som en sonar opsamler, når den har sejlet på et regnvandsbassin.

 

Sådan ser startskuddet ud på et nyt samarbejde under coronatider

Når man ikke kan mødes fysisk i disse coronatider måtte direktør Jeppe Nielsen, EIVA og adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, klare underskriften på "Memorandum of Understanding" online, som det ses her.