Vores opgave: Spildevand

En af Aarhus Vands vigtigste opgaver er at bidrage til et renere og sundere vandmiljø i kommunen. Vi renser 32-37 millioner kubikmeter spildevand om året på vores fire renseanlæg, og vi har 2.800 km spildevandsledninger, som løbende bliver vedligeholdt og fornyet.

Vi skal drive kloaksystemet og vores renseanlæg effektivt, så vi tager hensyn til din forsyningssikkerhed og naturen.

Vi renoverer løbende kloaksystemet, så vi undgår utætte og nedslidte rør, og vi dimensionerer systemet i forhold til klimaforandringer. 

 

Et forbedret kloaksystem minimerer risikoen for:

  • Udslip af spildevand på din grund

  • Spildevand i kælderen under regn

  • Forurening af vandløb, søer og Aarhus Bugt

 

Vi udvikler fremtidens bæredygtige løsninger gennem grænseløse samarbejder

Denne overskrift er visionen for Vandpartner, som er et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Odder, Favrskov og Aarhus.

Partnerskabet omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling. Bygherrer er forsyningsvirksomhederne Favrskov Forsyning, Odder Spildevand og Aarhus Vand. De primære partnere er rådgivningsfirmaerne EnviDan og NIRAS samt entreprenørfirmaerne Arkil, Aarsleff og VAM. Derudover deltager NCC Construction, FKSSlamson, ISS Kloak- og Industriservice, Sulzer og LE43 i partnerskabet.

 

Med Vandpartner skaber vi en ny samarbejdskultur i branchen

Vi arbejder derfor ud fra en nytænkende og resultatorienteret partnerskabsmodel, som vi tror på skaber større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde.

Vandpartner er baseret på fælles strategier og har fokus på, at de resultater, vi skaber sammen, løfter partnerskabet til et højt niveau inden for økonomieffektivitet, kundetilfredshed, innovation, samarbejdsglæde og kvalitet.  

 

Vi har opstillet en række mål, som alle samarbejdspartnere har forpligtiget sig til:

  • Reducere omkostningerne og forny flere meter ledninger inden for samme budget

  • Opnå en kontinuerlig høj kvalitet

  • Skabe samarbejdsrelationer med et langsigtet fokus, der giver mulighed for fælles udvikling, optimering og strukturering

  • Udvikle et socialt og fagligt udviklende samarbejde

  • Skabe en sund forretnings- og incitamentsmodel for alle parter

  • Yde god kundeinformation og kundeservice

 

Partnerskabet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidigt give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de tre forsyningsselskaber og de eksterne firmaer. Det er derfor centralt, at vi som en del af partnerskabet arbejder løbende og systematisk med innovation, der skal understøtte udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger.

Modellen bag partnerskabet sikrer et rigtigt godt incitament til at holde et sundt fokus på alle projekterne og de fælles strategiske udviklingstiltag.


Overordnede planer

Læs om spildevands planen for Aarhus her