Renseanlæg udvinder fosfor

Åby Renseanlæg har siden 2013 produceret fosfor ved at udvinde stoffet fra spildevandsslammet. På sigt kan vi på den måde blive selvforsynende med fosfor.

Som et af de første steder i verden viser Åby Renseanlæg vejen til fremtidens fosfor-produktion, der kan bruges som højkvalitetsgødning i fx landbruget. Fosfor er en knap ressource, og priserne er stigende.

”Anlægget kan på sigt udnytte 60 procent af fosformængden i spildevandsslammet. Vores fosforprodukt kan derfor blive en god forretning, der kan indbringe op mod 3.000 kr. pr. ton,” forklarer driftsleder Louis Landgren om projektet.

Han tilføjer, at spildevandsslam i stor udstrækning bliver spredt på landbrugsjord i Danmark på grund af indholdet af fosfor. Det er ikke den miljømæssigt bedste løsning, og ved at udvinde den vigtige fosfor åbner vi for en mere miljørigtig håndtering af spildevandsslam.

Kan blive selvforsynende

Anlægget blev indviet af daværende miljøminister, Ida Auken, i november 2013. I sin tale fremhævede hun bl.a., at med den teknologi, som er anvendt på Åby Renseanlæg, har Danmark mulighed for at blive selvforsynende med fosfor.

”Det vil være meget værdifuldt for Danmark – også økonomisk – hvis vi kan udvinde vores egen fosfor. Og jeg vil sige, at det potentiale, I har her i Aarhus, er meget stort. Hvis vi får de forventede 40 anlæg i Danmark, og vi kan udnytte 60 procent af fosforen i spildevandet – eller mere - så tror jeg, vi har nogle løsninger, vi kan sælge til resten af verden,” sagde Ida Auken.

Forurening eller tabt ressource

”Man kan se fosfor som en forurening i vores vandmiljø, men man kan også se det som en tabt ressource, vi skal have fat på igen. Landbruget har brug for fosfor til vores marker, og vi kan jo praktisk taget ikke lave fødevarer uden at have fosfor. Men mængden af fosfor er begrænset. Der er kun få steder i verden, hvor det bliver udvundet, og prisen på fosfor er siden 1995 mere end firedoblet,” sagde Ida Auken.

Åby Renseanlæg blev nomineret til Environment-prisen ved årets CSR Awards i Holstebro i september 2013.

Teknologien på Åby Renseanlæg er udviklet i et partnerskab mellem Aarhus Vand, Herning Vand, Horsens Vand, Norconsult, Grundfos og Videncentret for Landbrug.