Vi producerer grøn energi

Alle vores renseanlæg skal senest i 2020 være både selvforsynende med energi og derudover levere grøn energi til aarhusianerne i form af fjernvarme og strøm.

Renseanlæg er enorme energislugere. Derfor har Aarhus Vand en strategi om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030.

For at nå dette ambitiøse mål har vi bl.a. nytænkt den traditionelle udbudsproces ved byggeopgaver. På den måde håber vi at få gode ideer til energireduktion og -produktion tænkt tidligt ind i vores projekter.

Idekonkurrence med 60 ideer

I 2013 udskrev vi en international idékonkurrence om innovative bud på fremtidens energiproducerende renseanlæg. De tre bedste idéer blev præmieret med hver 25.000 kr.

Leverandører, vidensinstitutioner og iværksættere fra ind- og udland bidrog med mere end 60 bud på udfordringen. De bedste idéer bliver bragt i spil på Egå Renseanlæg, som skal energirenoveres og stå færdigt i 2016.

Et de vindende forslag handler bl.a. om at spare en væsentlig del af den energi, der er knyttet til kvælstoffjernelsen og samtidig få frigivet organisk materiale, som kan bruges til gasproduktionen.

I forbindelse med energirenoveringen af Egå Renseanlæg er ambitionen, at anlægget fremover både skal dække eget energiforbrug og yderligere 50 procent ekstra til salg på elnettet.

Egå Renseanlæg viser vejen

På sigt skal et stort antal renseanlæg i Danmark og internationalt energirenoveres. Med projektet på Egå Renseanlæg ønsker vi at sætte en ny standard for, hvordan man udvikler renseanlæg til at blive energiproducerende anlæg.

På den måde håber vi at være med til, at skabe grundlag for:

  • Flere innovative demonstrationsanlæg

  • Nye forskningsprojekter

  • Udvikling af ny teknologi, som bidrager til grøn vækst

Læs mere om Egå Renseanlæg