Spildevandsplan for Aarhus

Spildevandsplanen er en samlet oversigt for den nuværende og planlagte indsats i Aarhus Kommune, hvor målet blandt andet er at samle al spildevand i to renseanlæg.

Aarhus Kommune har til opgave at udarbejde og løbende vedligeholde en spildevandsplan, der giver et samlet overblik over spildevandshåndteringen.

Spildevandsplan 2017-2020 for Aarhus beskriver, at det langsigtede mål er at centralisere spildevandsrensningen på de to renseanlæg i Egå og Marselisborg.

Planen beskriver blandt andet også, at der skal arbejdes videre med adskillelse af regn- og spildevand i Aarhus. Der arbejder også med at tilpasse Aarhus Kommune til mere vand i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

Endelig sættes der ind med en forureningsbegrænsende indsats over for en række spildevands- og regnvandsudløb.

Her kan du læse mere om Spildevandsplan 2017 – 2020.