Spildevandsplan for Aarhus

Spildevandsplanen er en samlet oversigt for den nuværende og planlagte indsats i Aarhus Kommune, hvor målet blandt andet er at samle al spildevand i to renseanlæg.

Aarhus Kommune har til opgave at udarbejde og løbende vedligeholde en spildevandsplan, der giver et samlet overblik over spildevandshåndteringen.

Spildevandsplan 2013-2016 for Aarhus beskriver, at det langsigtede mål er at centralisere spildevandsrensningen på de to renseanlæg i Egå og Marselisborg.

Planen beskriver blandt andet også, at der skal arbejdes videre med separatkloakering i Aarhus. Der skal fokus på lokal anvendelse af regnvand (LAR) og etablering af store, naturligt udformede regnvandsbassiner.

Endelig sættes der ind med en forureningsbegrænsende indsats over for en række spildevands- og regnvandsudløb. Det forventes, at planen kan gennemføres uden takststigninger.

Hovedpunkterne i Spildevandsplan 2013 – 2016:

  • Fem små renseanlæg i Trankær, Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg skal nedlægges, og vandet pumpes i stedet til Viby Renseanlæg
  • Fortsat separatkloakering efter den hidtidige tidsplan, dog bliver fire områder fremrykket for bl.a. at sikre bedre badevandskvalitet ved Tangkrogen og syd for Den Permanente. De fire områder er: Komponistkvarteret (Carl Nielsens Vej/Strandvejen), Vorregårds Alle, Risvang Alle, Årslev og oplandet ved Husumvej
  • Nye kloaksaneringsarbejder i områder i Holme, Højbjerg, Solbjerg, Stavtrup, Tranbjerg, Vejlby, Lisbjerg og Aarhus midtby
  • Der er udpeget nye mulige placeringer af regnvandsbassiner, som betjener flere lokalplanområder
  • Der er etableret en sluse og pumpeanlæg ved Aarhus Ås udmunding for at forebygge oversvømmelser i midtbyen fra henholdsvis kraftig regn/skybrud og stigning i havspejlsniveauet i Aarhus Bugt

Her kan du læse mere om Spildevandsplan 2013 – 2016.