Fornuftigt med færre renseanlæg

På ti år er antallet af renseanlæg i Aarhus blevet reduceret fra 17 til 4 anlæg. Målet er to anlæg, og det er både økonomisk og miljømæssigt en god løsning.

Der er store besparelser at hente ved at centralisere spildevandsrensningen i Aarhus Kommune.

I 2006 var der 17 renseanlæg, i 2014 var der ni, og ved udgangen af 2016 var der kun fire renseanlæg i Aarhus. Det langsigtede mål er to store renseanlæg i Aarhus - Marselisborg Renseanlæg og Egå Renseanlæg.

Driften bliver billigere

Der er ca. 30 mio. kroner at spare hvert år, hvis man sammenligner de 17 anlæg i 2006 med den dag, centraliseringen er fuldt gennemført med kun to anlæg. Og der er penge at spare på både driften og vedligeholdelsen af anlæggene.

Det er samtidig mere effektivt at indføre den nyeste og mest miljørigtige teknologi på få store anlæg end på mange mindre anlæg.

De seneste fem renseanlæg, der er blevet nedlagt i løbet af de seneste år, ligger ved Tranbjerg (Trankær), Mårslet, Beder, Malling og Solbjerg. Spildevandet fra disse byer bliver fremover via nye pumpestationer sendt til Viby Renseanlæg.

I 2014 blev anlæggene i Tranbjerg og Solbjerg nedlagt. Samtidig blev der anlagt en returvandsledning fra Viby Renseanlæg til Tranbjerg, som skal lede renset vand retur til Giber Å.

På den måde bliver Giber Å kompenseret for den vandmængde, som åen mister ved nedlæggelse af de tre renseanlæg. Det er især vigtigt om sommeren for at opretholde den økologiske balance i vandmiljøet.

I 2015 blev renseanlæggene i Mårslet og Beder nedlagt. I 2016 kom turen til Malling Renseanlæg og returvandsledningen til Fiskbæk.

I dele af Mårslet, Beder, Malling og Solbjerg bliver der samtidig gennemført separatkloakering for at undgå urenset spildevand i Giber Å og Fiskbæk ved kraftig regn.