Sådan betaler du for kloakken

Ligger din kolonihave på en grund ejet af Aarhus Kommune, betaler du i form af en øget leje hver måned. I øvrige haveforeninger kan der blive tale om kontant betaling

Udgiften ved at få lagt kloak til din kolonihave består af tre elementer. Det er forskelligt fra haveforening til haveforening, hvordan den enkelte haveejer bliver berørt.

Sådan er udgiften til kloak i kolonihaver sat sammen:

  • Et tilslutningsbidrag, som vi opkræver for at lægge en hovedkloak hen til det område, hvor haveforeningen er placeret. Prisen pr. havelod svinger mellem 15.590 kr. og 31.180 kr. afhængig af vores udgifter til at fremføre en stikledning frem til haveforeningens matrikelgrænse
  • Betaling for at få lagt hovedledninger på veje og stier inden for haveforeningens areal
  • Betaling for stikledning fra vej eller gangsti ind til dit kolonihavehus

Din udgift,hvis haveforeningen lejer hos Aarhus Kommune

Aarhus Kommune ejer langt de fleste områder med kolonihaver. Hvis din kolonihave er placeret på en af disse grunde, vil din betaling for de nye kloakker ske i form af en forhøjet månedlig leje.

Din udgift, hvis haveforeningen lejer hos en anden

Hvis din haveforening har en anden ejer end Aarhus Kommune, er det op til din haveforening og ejeren at aftale, hvordan udgifterne skal betales.

Vi sender en regning for tilslutningsbidraget til ejeren, der aftaler med haveforeningen, hvordan den skal betales. Også udgiften til hovedledninger på kolonihavens arealer, samt stikledning fra vej til hus, skal betales.

Hvordan betalingen skal foregå er noget ejeren, den enkelte haveforening og dens medlemmer aftaler indbyrdes.