Dit ansvar ved kloakering af kolonihaver

Som ejer af en kolonihavegrund skal du betale for at få udlagt kloak. Du skal selv sørge for endelig tilslutning til dit hus og stikledninger på din grund kan også være dit ansvar

Du har et medansvar for kloakering i din kolonihave. Afhængig af hvilke aftaler din haveforening har lavet med ejerne af det område, hvor haveforeningen er placeret, skal du selv sørge for tilslutningen af kloakken til dit hus.

I nogle tilfælde vil det også være dit ansvar at bestille en vvs’er til at lægge stikledninger på din grund.

Du skal betale

Det økonomiske ansvar også dit. Hvis du har en have, hvor Aarhus Kommune ejer grunden, kommer du til at betale for de nye kloakker i form af en forhøjet leje hver måned. Hvis det er en anden end Aarhus Kommune, der ejer grunden, kan du blive opkrævet et kontant beløb for tilslutningen.

Ejerforhold og fremgangsmåde

Din haveforening lejer hos Aarhus Kommune

Aarhus Kommune sørger for at anlægge hovedkloakledningen på vejene i jeres haveforening. Aarhus Kommune betaler i første omgang, og du betaler din andel i form af en forhøjet leje af din grund.

Din haveforening lejer hos en anden

Din haveforening må selv indgå aftale med ejeren af jorden om etablering og betaling af kloakker. Dels tilslutningsbidraget til Aarhus Vand, dels udgiften til hovedkloak på vejene i haveforeningen, og dels stikledninger fra vej ind til de enkelte huse.

Men kloakeringen i de enkelte kolonihaver vil blive gennemført på forskellige måder. Tilsvarende kan dit ansvar også være forskelligt afhængig af, hvilken haveforening, du er medlem af.