Kloakering af kolonihaver

Mindre forurening af grundvandet og bedre vandkvalitet i søer og vandløb er målet, når kolonihaverne i Aarhus i de kommende år skal have kloakker

Aarhus Kommune besluttede i 2013, at alle kolonihaver i Aarhus i løbet af ti år skal have kloakker.

Det sker for at begrænse forureningen af grundvandet og for at sikre bedre vandkvalitet i søer, åer og Aarhus Bugt.

Aarhus Vand vil etablere spildevandstik frem til de enkelte kolonihaver. Kloakeringen i de enkelte kolonihaver vil blive gennemført på forskellige måder – afhængig af om området er udlejet til kolonihaveejerne af Aarhus Kommune eller en anden ejer.

Haveforeninger der har lejeaftale med Aarhus Kommune

Aarhus kommune tilbyder disse haveforeninger at stå for kloakeringen inde på foreningens arealer. Konkret betyder det, at der bliver lavet kloakanlæg i haveforeningens veje med en stikledning frem til skel ved de enkelte grunde.

Der er mulighed for aftaler om, at stikledningen bliver ført fra skel frem til de enkelte kolonihavehuse mod ekstra betaling. Sådanne aftaler bliver lavet med de enkelte haveforeninger, hvis dette er et ønske. Men i sidste ende er det den enkelte ejers ansvar og det er ham, der skal betale udgiften.

Når alle ledninger er lagt, skal den enkelte ejer af et kolonihavehus selv sørge for at en vvs tilslutter kloakrør til husets spildevand.

Øvrige haveforeninger

I Aarhus Kommune har en del haveforeninger lejekontrakt med andre ejere end Aarhus Kommune eller de ejer selv jorden. Her er det op til den enkelte ejer og haveforening at finde en løsning på, hvem og hvordan kloakeringen skal laves.

Også fordelingen af udgifterne er op til de enkelte haveforeninger at finde en løsning på.

Aarhus Vand vil etablere spildevandsstik fra hovedkloakken frem til kolonihavernes matrikelgrænse, dvs. frem til kolonihavens ydre grænse. Placering af Aarhus Vands stikledning koordineres med haveforeningens bestyrelse.