Vi skal kunne meget mere med spildevand og regnvand

Det er ikke nok at være dygtig til at rense spildevandet. Vi skal fremover også kunne minimere energiforbruget på vores anlæg, udnytte slammet bedre og finde kreative måder at udnytte de store mængder regnvand på.

Der er store gevinster at hente ved at reducere energiforbruget på vores renseanlæg. Det er et vigtigt fokusområde for Aarhus Vand.

En af metoderne er at adskille regnvand fra spildevand. På den måde skal der renses mindre mængder på renseanlæggene. Det giver store besparelser på energiforbruget, men det kræver, at vi kan nedsive regnen lokalt.

Regnvand skaber åndehul

Frem for at lede regnvandet bort i rør under jorden skal regnen fremover i højere grad omdannes til vandløb og søer over jorden. Det har vi bl.a. gjort ved et nyt boligprojekt ved Lisbjergbakken, hvor beboerne på den måde har fået nyt åndehul med natur, vand og dyreliv lige uden for døren.

Vandet i søerne og vandløbet vil både være regnvand og grundvand, som ellers skulle have været ledt væk under jorden. Søerne fungerer som regnvandsbassiner, der forhindrer oversvømmelser og overbelastning af kloakkerne i området ved kraftige regnskyl.

Regnvandsbassiner kunne man også have valgt at lave som store underjordiske, lukkede tanke. Men på Lisbjergbakken bliver regnvandsbassinerne til naturlige søer, og det vand, som kunne have løbet i rør, bliver til vandløb.

Slam bliver til fosfor

Åby Renseanlæg har siden 2013 produceret fosfor ved at udvinde stoffet fra spildevandsslammet. På sigt kan Danmark på den måde blive selvforsynende med fosfor, fordi det er muligt at udnytte 60 procent af fosformængden i spildevandsslammet. Det er tilmed en god forretning, da fosforproduktionen kan indbringe op mod 3.000 kr. pr. ton.

Tidligere miljøminister, Ida Auken, ser også eksportmuligheder. Hun sagde ved åbningen af Åby Renseanlæg:

”Det vil være meget værdifuldt for Danmark – også økonomisk – hvis vi kan udvinde vores egen fosfor. Og jeg vil sige, at det potentiale, I har her i Aarhus, er meget stort. Hvis vi får de forventede 40 anlæg i Danmark, og vi kan udnytte 60 procent af fosforen i spildevandet – eller mere - så tror jeg, vi har nogle løsninger, vi kan sælge til resten af verden”.