Egå Renseanlæg kan spille en vigtig rolle i at fjerne medicinrester i spildevandet

Aarhus Kommune ønsker at reducere udledningen af medicinrester i spildevandet fra både Aarhus Universitetshospital og fra private husholdninger. Sammen med begge parter har vi foretaget en undersøgelse, der peger på, at man fjerner medicinresterne mest effektivt med en central løsning på Egå Renseanlæg.

De seneste år har der været fokus på medicinrester i spildevandet i Danmark, og hvordan man mest effektivt får det renset. Hidtil har fokus især været på sygehusene, men undersøgelsen viser behovet for en bredere indsats for at få den største samfundsmæssige og miljømæssige gevinst.