Oversvømmelse – forebyggelse og risiko

Forbered dig bedst muligt på oversvømmelser, inden det sker. Tjek kommunens oversvømmelseskort for, hvor stor risikoen er for vand på din grund

Aarhus Kommune har udarbejdet en række oversvømmelseskort, der viser, om din ejendom kan komme i fare ved kraftige regnskyl, ved oversvømmelser fra vandløb, søer eller fra havet.

Borgere og virksomheder har ansvar for vand på egen grund. Aarhus Kommune, herunder Østjyllands Brandvæsen, med hjælp fra Politi og Beredskabsstyrelsen, vil blandt andet pumpe vand væk fra kritiske steder, redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

Oversvømmelseskort for Aarhus

Oversvømmelseskortene viser de steder i Aarhus Kommune, der er eller vil være i risiko for oversvømmelser i fremtiden.

Kortene giver dig et overblik over hvilke områder, der er påvirket af vand fra nedbør, vandløb, søer og havet, samt om områderne er i umiddelbar risiko for oversvømmelse.

Se kortene for Aarhus her.

Hvis dit hus ligger et sted, hvor der er eller vil være fare for oversvømmelser, kan du selv gøre noget for at beskytte din ejendom mod oversvømmelser. Du kan finde inspiration her.

http://www.klimatilpasning.dk/borger.aspx