Mere vand i byen

De øgede vandmængder skal bruges som en ressource i byens udvikling

De stigende regnmængder giver nye muligheder, som vi i Aarhus Vand arbejder bevidst med.

Kommuneplan

"Vi skal være på forkant med klimaændringerne. Den fysiske planlægning skal skabe tid og plads til vandet for at minimere tab af fælles samfundsværdier og beskytte vitale dele af kommunen. Klimatilpasningsløsninger skal have flere funktioner, og klimatilpasningsprojekter skal samtænkes med andre projekter"

Sådan skriver Aarhus Byråd om klimatilpasning i Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen udstikker retningslinjer om at udvise rettidig omhu i forhold til at beskytte vores nuværende værdier – infrastruktur, sygehuse og boliger m.v. – og i forhold til placering af fremtidige byområder.

Vand skal videreudvikle Aarhus

Kommuneplanen beskriver, hvordan de øgede mængder regnvand bør håndteres på en smart måde ved at lave projekter med flere funktioner.

Byrådet ønsker at begrænse den skadevoldende effekt af skybrud, stormflod, oversvømmelser fra søer og vandløb samt stigende grundvandstand. Men vi kan samtidigt udnytte de øgede vandmængder til at videreudvikle Aarhus som en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i.

Ved at betragte vandet som en ressource kan det understøtte Aarhus Kommunes arbejde med at skabe en mere grøn og blå by. En by hvor borgere har kort afstand til rekreative områder og smukke byrum, og gode muligheder for sunde aktiviteter i hverdagen. Natur, byrum, rekreative områder og landskaber er uundværlige elementer, når vi vil klimatilpasse Aarhus, så skader kan forebygges og begrænses.