Mere vand i byen

De øgede vandmængder skal bruges som en ressource i byens udvikling

De stigende regnmængder giver nye muligheder, som vi i Aarhus Vand arbejder bevidst med.

Klimatilpasningsplan

”Vand er en integreret del af byens vækst. Klimaet ændrer sig og forventningerne er, at Danmark i fremtiden får et mere ekstremt vejr med flere storme, kraftigere og hyppigere skybrud og længere tørkeperioder. Derudover stiger vandet i havene, ligesom vandløb, søer og grundvandet bliver påvirket. Ændringerne forventes at ske gradvist over mange år. Der er derfor tid til forberedelse, forebyggelse og til at indrette byrum, infrastruktur og det åbne land, så det i stort omfang er muligt at beskytte både privat ejendom og vores fælles værdier mod oversvømmelse”.

Sådan skriver Aarhus Byråd i forordet til kommunens Klimatilpasningsplan.

En plan, der handler om at udvise rettidig omhu i forhold til at beskytte vores nuværende værdier – infrastruktur, sygehuse og boliger m.v. – og i forhold til placering af fremtidige byområder.

Vand skal videreudvikle Aarhus

Klimatilpasningsplanen beskriver, hvordan de øgede mængder regnvand bør håndteres på en smart måde ved at lave projekter med flere funktioner.

Med klimatilpasningsplanen ønsker byrådet primært at begrænse den skadevoldende effekt af skybrud og stormflod. Men vi kan samtidigt udnytte de øgede vandmængder til at videreudvikle Aarhus som en attraktiv kommune at bo, arbejde og leve i.

Ved at betragte vandet som en ressource kan det understøtte Aarhus Kommunes arbejde med at skabe en mere grøn og blå by. En by hvor borgere har kort afstand til rekreative områder og smukke byrum, og gode muligheder for sunde aktiviteter i hverdagen. Natur, byrum, rekreative områder og landskaber er uundværlige elementer, når vi vil klimatilpasse Aarhus, så skader kan forebygges og begrænses.