Inspiration til at håndtere regnvand

Bliv inspiretet til klimatilpasningsløsinger, og læs også om hvordan du kan tjekke nedsivningsevnen på din grund

Få inspiration til gode og nemme løsninger, når det gælder nedsivning af regnvand på din grund. Få også styr på de forskellige navne og begreber, der er knyttet til Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Aarhus Kommunes LAR-metodekatalog

Aarhus Kommune har udarbejdet et katalog med de metoder, som typisk indgår i lokale løsninger til afledning af regnvand. Siden indeholder også oplysninger om generelle krav ved etablering og ansøgning af LAR og hvilke tilladelser, der er nødvendige efter miljøbeskyttelsesloven og byggeloven ved etablering af LAR-løsninger.

Her kan du læse Aarhus Kommunes katalog om løsninger til afledning af regnvand.

Naturstyrelsen om klimatilpasning

Naturstyrelsen har samlet en række oplysninger, værktøjer og inspiration til, hvordan den enkelte grundejer kan sikre sit hus, hvordan en gruppe af naboer kan gå sammen om løsninger, og hvilke gevinster og muligheder det giver at sikre sig mod skybrud.

Her kan du læse om Naturstyrelsens værktøjer til at sikre sig mod skybrud.

Vand i byerne

LAR i Danmark er en hjemmeside, der er oprettet i forbindelse med et partnerskab, der hedder Vand i Byer.

Siden vedligeholdes af Teknologisk Institut og indeholder blandt andet oplysninger om andre LAR-projekter, metoder og vejledninger om LAR-løsninger og foto af LAR-løsninger.

Du kan læse mere om LAR-løsninger på LAR i Danmarks hjemmeside ved at klikke her.

Haveselskabet

Haveselskabets hjemmeside byder på en lang række eksempler på, hvad man som haveejer kan få ud af at aflede regnvandet på egen grund, bl.a. ud fra tanken om, at regnvand er en uvurderlig ressource – ikke spildevand til kloakken.

Du kan læse mere om Haveselskabet på deres hjemmeside ved at klikke her.

Test nedsivningsevnen

Hvis du vil nedsive regnvand på din grund, er det vigtigt at teste nedsivningsevnen. Her kan du læse om, hvordan du tester nedsivningsevnen på din grund.

Du kan  låne de to metalringe af Aarhus Vand
Kontakt vores hovednummer: 8947 1000