Regnvand skaber liv i landskabspark i Lisbjerg

Regnvand bliver ”livsnerven” i en ny landskabspark på Lisbjergbakken, hvor nye søer samtidig holder på regnvandet ved kraftige regnskyl.

Frem for at lede regnvandet bort i rør under jorden bliver vandet i stedet omdannet til vandløb og søer over jorden. På den måde får beboerne i den nye by på Lisbjergbakken et åndehul med natur, vand og dyreliv lige uden for deres dør.

Aarhus Vand har været med til at etablere den nye landskabspark. Her er også et stort engområde, der er voksested for beskyttede planter.

Søer som regnvandsbassin

Vandet i søerne og vandløbet vil både være regnvand og grundvand, som ellers skulle have været ledt væk under jorden. Søerne fungerer som regnvandsbassiner, der forhindrer oversvømmelser og overbelastning af kloakkerne i området ved kraftige regnskyl.

Regnvandsbassiner kunne man også have valgt at lave som store underjordiske, lukkede tanke. Men på Lisbjergbakken bliver regnvandsbassinerne til naturlige søer, og det vand, som kunne have løbet i rør, bliver til vandløb.

Fremtidens spildevandsystem

Det er Aarhus Kommune, der er bygherre på byggemodningen. Aarhus Vand har stået for etableringen af regnvandssøerne og de vandløb, der forbinder dem.

Landskabsparken er planlagt i forbindelse med disponeringen af det store areal til byudvikling på Lisbjergbakken.

Aarhus Vand er glade for at have bidraget til, at de kommende beboere får en dejlig park med søer og vandløb, som også gavner naturen.

Se kort over området