Lystrup klimatilpasses

Lystrup skal beskyttes mod oversvømmelse ved kraftig regnskyl, så byen undgår igen at få store vandmængder som i august 2012

Et pilotprojekt om klimatilpasning skal forhindre nye oversvømmelser i Lystrup. Projektet består af 12 delprojekter og det er Aarhus Vand og Aarhus Kommune, der står bag.

Der er etableret dæmninger, ændret veje og indrettet parker og grønne områder på en ny måde, så byen kan modstå vandmasserne ved skybrud. Denne indsats skal ske samtidig med, at borgerne tilpasser deres bygninger til mere regn.

Regnvand bliver over jorden

Aarhus Vand har hidtil kun haft ansvar for håndtering af de store vandmasser under jordens overflade. Vi har de seneste år anlagt en række underjordiske bassiner, vi har udvidet kloaksystemet og vi adskiller kloaksystemet, så regn- og spildevand løber i hvert sit system.

Med dette projektet går vi populært sagt over jorden ved, i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, at ændre på landskabet, så vandet løber de ”rigtige” steder hen ved kraftig regn.

Bred vifte af løsninger

Ved skybrud er der ikke plads nok til vandet i systemerne under jorden. Derfor er Aarhus Vand og Aarhus Kommune nødt til at tænke i nye løsninger, hvor vi over jorden skaber tid og plads til vandet. Med projektet i Lystrup håndterer vi vandmasserne over jordens overflade, og vi sørger samtidig for, at vital infrastruktur fungerer trods kraftig regn.

Projektet består af en bred vifte af forskellige løsninger, og projektet har givet erfaringer der bruges mange andre steder i Aarhus Kommune.

Se videopræsentation af projektet her

Vild natur rykker ind i Lystrup

Den vilde natur rykker ind i Lystrup med flere blomster, dyr og planter, når der i forbindelse med projektet bliver etableret nye søer og vandløb.

Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand, sammen om projekt ”Vild Med Vilje Lystrup”. Projektet sikrer en større mangfoldighed af blomster og dyrearter ved de nye regnvandssøer.

Når et areal bliver gjort ”Vild Med Vilje”, bliver der udviklet levesteder til et væld af arter. Samtidig får beboerne i området mulighed for at opleve naturens rigdom i hverdagen.

Med ”Vild Med Vilje” ønsker vi at formidle et nyt syn på naturen ved at udfordre folks forståelse af ukrudt, kryb og kravl. Det handler om at give plads til mere vild og mangfoldig natur, der hvor vi bor, lever, arbejder og leger.

Helt konkret udlægges frø fra vilde plantearter, der i dag lever på heder og andre næringsfattige jorder. Områderne omkring regnvandssøen og vandrenderne skal blive et tæppe af vilde blomster.

Læs mere om ”Vild med vilje Lystrup” på projektets website.