Vores internationale opgaver

Formålet er eksport og attraktive arbejdspladser.

Der er flere gode grunde til, at vi som forsyningsselskab ønsker at se ud over landets grænser ved at deltage i internationale opgaver.

Vi ønsker bl.a. at understøtte det eksportpotentiale, der er i dansk vandteknologi. Det sker i tæt samarbejde med danske virksomheder, der ønsker at arbejde for eksportfremme. Vores rolle er bl.a. at tilbyde knowhow og stille demonstrationsanlæg til rådighed.

Rollen som "vandambassadør" tilbyder vi i et samarbejde i 3Vand, som udover Aarhus Vand omfatter Vandcenter Syd, Hofor og Biofos.

På medarbejdersiden gør det vores virksomhed mere attraktiv som arbejdsplads, når vi kan tilegne os en international dimension.

Desuden høster vi gennem vores internationale aktiviteter ny viden, som medvirker til at optimere og udvikle vores processer og arbejdsgange, og derved forbedrer vi også Aarhus Vand.

Formålet med vores internationale engagement er:

  • At fremme og støtte udvikling og eksport af dansk vandteknologi

  • At optimere og udvikle virksomheden gennem international involvering

  • At skærpe Aarhus Vands CSR-profil

  • At synliggøre eventuelle barrierer for udvikling af dansk eksport på vandområdet

 

Gå til vores internationale hjemmeside