Vores opgave: Drikkevand

Drikkevandsforsyningen er en vigtig forudsætning for udviklingen af Aarhus - og livet i byen. Og en af Aarhus Vands vigtigste opgaver er at forsyne vores 280.000 kunder med rent drikkevand.

Vi producerer 15 millioner kubikmeter rent drikkevand om året fra vores 90 grundvandsboringer og otte vandværker, og vi vedligeholder og udbygger løbende over 1.500 km vandledninger.

Forsyning med drikkevand er en af forudsætningerne for byens vækst. Derfor udbygger og vedligeholder vi konstant vores anlæg til vandforsyning. 

Vi sørger for at udbygge ledningsnettet, så det også når ud til de nye byområder. Samtidig fornyer vi løbende ledningerne og vedligeholder vores vandværker og øvrige anlæg. Alt sammen for at sikre, at der er rent vand til alle i kommunen.

Vi har også fokus på, at der i fremtiden er  rent vand nok. Vi arbejder derfor på at beskytte de områder, der rummer store mængder rent grundvand.

Arbejde med vandkvalitet

Drikkevandet fra Aarhus Vand bliver systematisk kontrolleret af et uafhængigt statskontrolleret laboratorium. Årligt udtager vi mere end 1200 vandprøver på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere – og vi foretager dermed langt flere analyser, end loven kræver.

Læs mere om vandkvalitet