Truelsbjergværket

Vandværket er opført i 2014. Vandværket forsyner midt- og vestlige del af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med rent ilt og filtrering gennem lukkede sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Lisbjerg Skov Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.300.000 m³/år

Det nyeste vandværk

Vores nye vandværk i det nordlige Aarhus sikrer både bedre forsyningssikkerhed og drikkevand af meget høj kvalitet. Ny teknologi gør driften af selve værket mere enkel og fleksibel.

Med det nye vandværk i Truelsbjerg har Aarhus Vand fået omsat den nyeste viden og teknologi til "fremtidens vandværk". Værket har været i drift siden efteråret 2014 og forsyner 40.000 borgere i det nordlige Aarhus.

Vandværket er bygget og indrettet på en helt ny måde, der primært sikrer, at brugerne aldrig kommer til at mangle vand. Samtidig er hygiejnen langt højere i iltnings- og renseprocessen, fordi alt foregår i lukkede systemer.

Værket består af tre tanksystemer, der fungerer uafhængigt af hinanden. Det betyder, at hvis der opstår problemer i ét af tanksystemerne, kan det kobles fra. Forbrugerne kommer ikke til at mærke noget, da de to andre tanksystemer kører videre med at producere vand.

Tjek tanken på fem minutter

I forhold til et traditionelt vandværk er alle tanke og renseanlæg placeret over jorden. Det har en række konkrete fordele, når tankene skal tjekkes for for eksempel lækage eller vandkvalitet.

På et traditionelt vandværk vil tankene være gravet ned i jorden. Det kan gøre det svært at opdage en lækage, mens det på det nye vandværk vil blive opdaget straks.

Tilsvarende er det på et traditionelt vandværk svært at undersøge vandet på bunden af tanken – især hvis man har behov for ved selvsyn at undersøge tankens bund. Det kan tage op til en uge enten at tømme tanken eller sende en dykker ned.

På vandværket i Truelsbjerg er tankene både placeret over jorden og forsynet med "koøjer". Det gør det muligt at undersøge vandtankenes bund på bare fem minutter.

Forsknings- og forsøgsværk

Truelsbjergværket blev bygget, fordi det hidtidige værk i området ville være for dyrt at renovere. I projektfasen blev den nyeste viden inden for vandværks-teknologi inddraget. Der blev bl.a. afholdt en række workshops med fokus på vandkvalitet, udførelse og arkitektur.

Vandværket skal både i dag og om 20 – 30 år leve op til de krav, man vil stille til et velfungerende, tidssvarende og fleksibelt vandværk. Der er derfor tænkt rigtig meget over at bygge et vandværk, som kan tilpasses nye forhold og ny teknologi, som vi først kender om 10 eller 20 år.

Fremtidens vandværk i Truelsbjerg fungerer også som Aarhus Vands forsknings- og forsøgsvandværk, hvor blandet andet nye teknologier bliver afprøvet.