Stautrupværket

Vandværket er opført i 1940 og ombygget bla. i 2011. Vandværket forsyner det centrale af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra flere kildepladser: Stavtrup, Storskoven, Constantisborg og Viby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 3.700.000 + 1.200.000 m³/år