Østerbyværket

Vandværket er opført i 2001. Vandværket forsyner det sydlige- og midt af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Ravnhold-Tiset Kildeplads og Østerby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.400.000 m³/år