Lyngbyværket

Vandværket er opført i 1946. Vandværket forsyner det vest- og nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Lyngby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 900.000 m³/år