Kastedværket

Vandværket er opført i 1951 og ombygget i 1976 og 1999. Vandværket forsyner det midt- og nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Kasted Kildeplads og Ristrup Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2018/2023: 4.800.000/3.800.00 m³/år