Elstedværket

Vandværket er opført i 1942 og ombygget i 1973. Vandværket forsyner det nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Elsted Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 1.600.000 m³/år