Bederværket

Vandværket er opført i 1967 og renoveret i 1975. Vandværket leverer til midt- og det sydlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.700.000 m3/år

Grundvandet, der behandles på Bederværket, indvindes fra tre kildepladser, Kildeplads Beder,
Kildeplads Vilhelmsborg og Kildeplads Ajstrup.