Åboværket

Vandværket er opført i 1947-49 og ombygget i 1996. Vandværket forsyner det sydlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Harlev Kildeplads og Åbo Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.000.000 m³/år