Sådan arbejder vi med vandledninger

Forbrugerne skal have færrest mulige gener ved fx ledningsbrud. Derfor lægger vi ledningsnettet om, så det bliver nemmere at styre og overvåge vandet.

Aarhus Vand har siden 2001 været i gang med at omlægge ledningsnettet i Aarhus, så de mange vandledninger bliver forbundet med hinanden på en mere logisk og hensigtsmæssig måde. Målet er at give forbrugerne færre gener og en bedre forsyningssikkerhed, når der fx opstår utætheder eller forurening i drikkevandsledningerne.

Konkret foregår det ved, at vandledningerne bliver opdelt i en række sektioner, som bliver forsynet med drikkevand fra store transmissionsledninger. Opstår der problemer med drikkevandet inden for en sektion, er det dels nemmere at finde fejlen, dels nemmere via ventiler at få vand fra en anden hovedledning.

Samlet betyder det, at kunderne vil opleve langt færre gener i form af manglende vand eller forurenet vand.

Tager mange år

Projektet med opdeling i sektioner har været i gang siden 2001. Det vil være både dyrt og besværligt at omlægge alle vandledningerne på én gang. Derfor foregår arbejdet løbende og i takt med, at vi alligevel skal i jorden de steder, hvor ledningerne skal skiftes.

Vi arbejder efter en overordnet plan, hvor systemet bliver opdelt i tre ledningstyper:

 • Transmissionsledninger – En "motorvej", der fører drikkevandet frem til et område
 • Distributionsledninger – En "hovedvej", der fører drikkevandet frem til forbrugernes område
 • Forsyningsledninger – En "sidevej", der typisk ligger i vejen, hvor forbrugeren bor

Via en række ventiler forskellige centrale steder i systemet, er det muligt at styre vandet.

Vigtige data fra distributionsbrønde

Som en del af sektioneringen etablerer vi en række distributionsbrønde, som indgår i overvågningen af ledningssystemet.

Med data fra distributionsbrøndene får vi en lang række muligheder for at styre og måle drikkevandet. Vi kan bl.a. måle tryk og temperatur.

Sådan arbejder vi med vandledninger

Aarhus Vand har ansvar for at vedligeholde vandledningerne frem til skel. De ledninger, der går fra skel og ind i dit hus, har du selv ansvar for at vedligeholde. Hvis du ønsker at udskifte disse vandledninger, skal du kontakte et autoriseret vvs-firma, som kan hjælpe dig.

Trafikale gener

Når vi skifter ledninger i vejen, bruger vi ofte så store maskiner, at vi i kortere perioder kan blokere for trafikken – i sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at lukke for gennemkørsel. Da vi graver dybe huller, er det også nødvendigt at opsætte afspærringer, hvilket indskrænker kørebanen.

Lukning for vandet

I forbindelse med gravearbejdet vil der blive lukket for vandet i kortere perioder, hvilket vi oplyser nærmere om til de berørte adresser. Undgå at starte vaskemaskine eller opvaskemaskine, når vi lukker for vandet.

Misfarvet vand

Når vi åbner for vandet igen, vil nogle opleve, at vandet er misfarvet. Det skyldes, at gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under vores arbejde. Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem – åbn for vandet, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen. Undlad at bruge vaskemaskine, når der er misfarvet vand.

Læs mere om misfarvet vand her.

Et typisk forløb når vi graver

Udskiftning af en vandledning omfatter mange forskellige arbejdsprocesser:

 1. Først foretages en grundig registrering af gaden, alle facader, indkørsler m.v. Alt fotograferes, så vi efterfølgende kan retablere belægning m.v. i samme stand.
 2. Fortovs- og vejbelægningen fjernes og afspærringer sættes op.
 3. De gamle vandrør graves fri.
 4. De nye vandrør svejses sammen – det giver mindre risiko for utætheder.
 5. De nye vandrør lægges i jorden. Vi bruger forskellige metoder, afhængig af forholdene.
 6. De nye vandrør opmåles til et digitalt kortsystem, så vi helt præcist kan vise, hvor vores vandledninger ligger. Oplysningerne anvendes bl.a. af vvs'ere, entreprenører, rådgivere og kommunale sagsbehandlere.
 7. Rørene rengøres grundigt og tæthedsprøves, før de tages i brug.
 8. Vandrørene tildækkes, og belægningen retableres efter aftale med vejmyndighed. Det er nemlig vejmyndigheden, der vurderer, om der er behov for at lægge et nyt slidlag på vejen, og om fortovsfliserne kan genbruges.