Vi skal beskytte grundvandet

Grundvandet er det vand, som vi og vores børn skal drikke i morgen, næste år og om mange år. Desværre er der sprøjtegifte i hver tredje boring i Aarhus.

En tredjedel af grundvandet i Aarhus kan være forurenet med sprøjtegifte. Det viser en række målinger, som vi har foretaget. I alt er vandet fra 318 boringer blevet undersøgt. Resultater er, at der er sprøjtegifte i 35 procent af disse boringer.

For at undgå, at flere boringer bliver forurenet, forsøger vi i samarbejde med de private vandværker både med frivillige aftaler og kampagner at begrænse brugen af sprøjtegift hos landmænd, gartnerier og villaejere.

Lykkes det ikke med frivillige aftaler at stoppe brugen af gift, kan kommunen gennem indsatsplaner påbyde lodsejere i udvalgte områder, at de skal stoppe med at bruge sprøjtegift i bestemte områder.

Det koster at beskytte grundvandet

At beskytte grundvandet handler om at sikre rent drikkevand i årene fremover. Men det er ikke gratis at beskytte grundvandet. Hverken når vi skal betale kompensation til de landmænd, der får et forbud mod at sprøjte eller frivilligt vælger at lave en aftale med os.

Samtidig er vi nødt til at lukke de boringer, der er værst ramt af forurening. Det betyder udgifter til nye boringer eller nye ledninger hen til andre boringer.

Prisen for at beskyttet grundvandet er ca. 50 øre pr. 1.000 liter drikkevand. Det svarer til, at en gennemsnitlig familie i Aarhus skal betale ca. 60 kroner om året til grundvandsbeskyttelse.

Se kort over pesticidfund i Aarhus (pdf)