Beskytter grundvandet med indsatsplaner

Aarhus beskytter drikkevandet ved at lave såkaldte indsatsplaner, der blandt andet forbyder brug af sprøjtemidler i afgrænsede områder med grundvandsinteresser.

Aarhus Kommune har vedtaget en række indsatsplaner, der forbyder grundejere, gartnerier og landmænd at bruge sprøjtegift i bestemte områder, hvor grundvandet er særligt sårbart ift. forurening.

Udgangspunktet i indsatsplanerne er, at vandværkerne skal indgå frivillige aftaler med ejerne af de sårbare arealer om ændringer i driften af jorden. Lykkes det ikke at indgå frivillige aftaler, kan Aarhus Kommune med indsatsplanerne i hånden pålægge lodsejerne sprøjtegiftfri drift af jorden. Lodsejerne vil få udbetalt erstatninger, der skal dække deres tab.

Indsatsplan beskytter grundvandet i Stavtrup og Åbo

Aarhus Kommunes indsatsplaner skal beskytte 7.500 hektar sårbare arealer mod sprøjtegiftforurening.

En indsatsplan for Stavtrup-Åbo-området er den anden af i alt tre indsatsplaner, der skal sikre fortsat rent drikkevand til aarhusianerne. Udgangspunktet er at indgå frivillige aftaler med landbruget. De landmænd, som indgår frivillige aftaler om pesticidfri drift, vælger ofte at omlægge til økologisk drift eller at forpagte deres jord til en økologisk landmand.

Hvis det ikke lykkes at indgå frivillige aftaler, vil Aarhus Kommune pålægge pesticidfri drift hos landbruget.

Indsatsplan i Beder, Malling og Mårslet

Indsatsplan Stavtrup og Åbo er den anden i rækken af i alt tre indsatsplaner, der skal laves i Aarhus Kommune. I 2013 vedtog Byrådet en indsatsplan for Beder.

Planen gælder for området Beder, Malling og Mårslet. Et ca. 30 km2 stort område, hvor ca. 15 procent af Aarhus Kommunes drikkevand bliver hentet. Planen beskriver en række indsatser, der skal forhindre, at grundvandet bliver forurenet med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Helst frivillige aftaler

Udgangspunktet i indsatsplanerne er, at vandværkerne skal indgå frivillige aftaler med ejerne af de sårbare arealer om ændringer i driften af jorden. Lykkes det ikke at indgå frivillige aftaler, kan Aarhus Kommune med indsatsplanerne i hånden pålægge lodsejerne sprøjtegiftfri drift af jorden. Lodsejerne vil få udbetalt erstatninger, der skal dække deres tab.

Læs om indsatsplaner

Læs mere om de enkelte indsatsplaner i Aarhus Kommune.