Vores opgave

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand i hvert sit ledningssystem (også kaldt separatkloakering)
er nødvendig på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt
regnvand og spildevand. Du kan se her, hvornår der skal arbejdes på din vej. Klik på "Plan for adskillelse af fællessystem" i menuen til venstre og zoom ind på dit område: http://webgis.aarhus.dk/Spildevandsplan2017-2020/kort.htm

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning
i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og en til spildevand. Den gamle stikledning
til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel. Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.