Adskillelse på privat grund

Regnvand og spildevand skal adskilles på privat grund i de områder, hvor Aarhus Vand adskiller vandet i de offentlige arealer.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre arbejdet med at adskille regnvand og spildevand i de offentlige arealer. Det gør vi i samarbejde med en af vores faste samarbejdspartnere, og vi afholder alle udgifter til dette arbejde.

Din opgave som grundejer

Som grundejer er det din opgave at adskille regnvand og spildevand på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra fx dit toilet eller køkken.

Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan ske enten gennem en regnvandsledning eller på terræn, afhængig af forsyningens løsning. Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Vi tilbyder en løsning på din grund

Der er flere måder at løse opgaven på din grund på, og prisen afgøres af forholdene på grunden, som vores autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at vurdere. Vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du kan også få et gratis tilbud fra Aarhus Vand på at adskille regn- og spildevand på din grund. Læs mere her.