Sammen tilpasser vi Aarhus til klimaforandringerne

Vi arbejder på at tilpasse vores kloaksystem i Aarhus, så det kan modstå klimaforandringerne og sikre os mod oversvømmelser af kældre og veje og forurening af åer, vandløb og Aarhus Bugt.

For at minimere konsekvenserne af klimaforandringer arbejder vi blandt andet med at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør.

Regnvandet fra både haver og offentlige arealer vil fremover håndteres på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os mulighed for at bruge regnvandet på nye, rekreative og mere bæredygtige måder i byen og naturen.

Regnvandsbede er en del af klimatilpasningen i bymiljøet

Sammen om en bæredygtig fremtid

Som grundejer er det din opgave at adskille regnvand og spildevand på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan ske enten gennem en regnvandsledning eller på terræn, afhængig af forsyningens løsning. Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Få en god løsning for fremtiden

Der er flere måder at løse opgaven på din grund på, og prisen afgøres af forholdene på grunden, som vores autoriserede kloakmester kan hjælpe dig med at vurdere. Vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du kan få et gratis tilbud fra Aarhus Vand på at adskille regn- og spildevand på din grund. Det indebærer bl.a. et vurderingsmøde, hvor en projektleder fra Aarhus Vand og en til to medarbejdere fra vores samarbejdende entreprenører vil komme ud og snakke med dig om, hvad der kan være den bedste løsning.

Vi tilbyder et gratis tilbud med en skræddersyet løsning til din grund

Vi opfordrer til, at du indhenter flere tilbud, så du har et godt sammenligningsgrundlag for den rette løsning for din grund.