Sammen tilpasser vi Aarhus til klimaforandringerne

Klimaforandringerne fører til, at vi i Danmark oplever flere og flere skybrud. Beregninger viser, at der rent faktisk vil falde op mod 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år.

Mange stedet i landet, herunder også i Aarhus, skaber disse klimaforandringer store udfordringer. Det gælder ikke mindst de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til renseanlæggene.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille. Det forårsager oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder og betyder, at en problematisk blanding af spildevand og regnvand kan løbe ud i søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.

Vi mangler kort sagt plads i vores kloaksystem. Det gør vi noget ved for fremtiden ved at skille regn- og spildevand ad i to separate rør og arbejde med overfladeløsninger, der sikrer plads til de større mængder vand.

 

Når vi skiller regn- og spildevand ad, minimerer vi risikoen for:

  • Forurening af vandløb, søer og havet

  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

  • Spildevand i din kælder og på din grund.

 

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt regnvand og spildevand. Find spildevandsplanen her.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og et til spildevand. Den gamle stikledning til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel eller med overfladeløsninger, der håndterer vandet.

Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

 

Regnvandsbede er en del af klimatilpasningen i bymiljøet

 

Sammen om en bæredygtig fremtid

Som grundejer er det din opgave at adskille regn- og spildevand på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan ske enten gennem en regnvandsledning eller på terræn, afhængig af forsyningens løsning. Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

 

Få en god løsning for fremtiden

Der er flere måder at løse opgaven på din grund på, og prisen afgøres af forholdene på grunden, som vores autoriserede kloakmester kan hjælpe dig med at vurdere.

Vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere leverandører, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du kan få et gratis tilbud fra Aarhus Vand på at adskille regn- og spildevand på din grund. Det indebærer bl.a. et vurderingsmøde, hvor en projektleder fra Aarhus Vand og en-to medarbejdere fra vores samarbejdende entreprenører vil komme ud og snakke med dig om, hvad der kan være den bedste løsning.


Book et gratis vurderingsmøde

Står du overfor at skulle få adskilt regn- og spildevand på din grund, så er du velkommen til at booke et møde for at få en vurdering af, hvilken løsning, der vil være bedst på din grund.

Kontakt os på telefon: 8947 1010

E-mail: kunde@aarhusvand.dk