Vi skiller regn- og spildevand ad i Viby

I kvarteret ved Lykkesholms Allé i Viby adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Store regnmængder kræver nye, klimatilpassede løsninger 

Vi skal have sikret alle dele af kloakken i Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye, klimatilpassede løsninger – også i Viby i kvarteret ved Lykkesholms Allé. Det er et stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Viby. Det kommer til at vare frem til primo 2023.


Vores arbejde vil foregå dels under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. Dels på vejene hvor vi laver vejbede til forsinkelse af regnvandet.


På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

 

Vi løser klimaudfordringerne ved fælles hjælp

Det er klart, at et projekt, der kommer til at vare nogle år – og er så omfattende – vil kunne mærkes af alle i kvarteret. Derfor er det vigtigt for os i Aarhus Vand at have en tæt dialog med borgere, virksomheder og foreninger i området.

 

Sammen med Aarhus Kommune inviterer vi til møder, hvor alle er velkomne til at bidrage med idéer og lokalkendskab. Vi har brug for hjælp og fælles indspark til at skabe de bedst mulige løsninger. 

 

Hvornår skal arbejdet ske?

Område der er omfattet af etape 2021, arbejdet starter ved støjvolden ved Åhavevej og Åhave Parkvej.

 

 

Her kan du se hvornår projekterne foreløbigt er planlagt for resten af Viby frem til 2026:

  

Asfalt - hvorfor afleveres vejen med lapper?

Når Aarhus Vand laver nye ledninger i et område, reetablerer vi vejen i den rende, vi har gravet. Renden afsluttes med et asfaltbærelag (groft asfalt).

Når der har været lavet så omfattende gravearbejde, kan det ikke undgås, at der de næste par år vil opstå sætninger i asfalten.

Derfor betaler Aarhus Vand ind til en slidlagspulje, så Aarhus Kommune 2-3 år efter gravearbejdet er afsluttet, kan lægge nyt slidlag på. Vejen kan derfor virke lidt ufærdige indtil det sidste slidlag kommer på.

 

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regn- og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikvandsledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv.

Regnvandet skal ledes til det ny regnvandsstik, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen. 

Det er illustreret her:

På din grund er opgaven din.

Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

 

Hvad gør du nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Til efteråret 2021, når næste projekt skal opstartes er du velkommen til at få et gratis tilbud fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaer, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. spril 2014.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: www.minejendom.net.