Adskillelse på privat grund

Regnvand og spildevand skal adskilles på privat grund i de områder i Viby, hvor Aarhus Vand adskiller vandet i de offentlige arealer.

Det er den enkelte grundejer, der er ansvarlig for at adskille regnvand og spildevand på egen grund. Og man skal som grundejer selv afholde de udgifter, der er forbundet med dette arbejde.

Som grundejer skal man som udgangspunkt have ledt regnvandet på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen – det vil sige frem til skel.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre arbejdet med at adskille regnvand og spildevand i de offentlige arealer. Det gør vi i samarbejde med en af vores faste samarbejdspartnere, og vi afholder alle udgifter til dette arbejde.

Vi tilbyder løsning på din grund

Når vi arbejder i et område, tilbyder vi vores kunder en løsning for adskillelse af regn- og spildevand på private grunde i det pågældende område. I Viby leverer vi på nuværende tidspunkt løsninger til private i følgende områder:

  • Området ved Ormslevvej
  • Området ved Bjørnsholms Alle og Bygholms Alle

Læs mere om vores tilbud om at levere en løsning, der er tilpasset din grund her.