Adskillelse af regnvand og spildevand i Viby

Vi arbejder frem til 2040 med at klimatilpasse Viby, så området er rustet til at modstå klimaforandringerne. Det gør vi blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør.

Regnvandet fra både haver og offentlige arealer vil vi i Viby fremover håndtere på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer. På den måde kan vi bidrage positivt til udviklingen af de berørte områder i Viby.

Der er to væsentlige årsager til, at vi arbejder i netop i Viby. For det første er der ikke plads nok i rørene til at kunne håndtere de øgede regnmængder, der er et resultat af klimaforandringerne. For det andet er Viby Renseanlæg for lille. Derfor er det vigtigt, at vi nedbringer de vandmængder, som renseanlægget modtager, indtil vi nedlægger det og i stedet fører spildevandet til et nyt Marselisborg Renseanlæg.