Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området omkring Ormslevvej. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Udover arbejdet med at adskille regnvand og spildevand forventer vi at skulle renovere drikkevandsledningerne i en del af området.

På selve Ormslevvej ændrer Aarhus Kommune udformningen af fartdæmpningen i forlængelse af vores arbejde. Kommunen forventer desuden at etablere nye fortove i en del af området.