Aktuelt

Nyhedsbrev for Ormslevvej områder februar 2019

 

September 2019

OBS! Ormslevvej er spærret ved Nordbyvej indtil d. 4. oktober 2019

Omkørselsmulighederne i perioden er:

  • Via Vårkjærvej til Grøndalsvej – busslusen ved badmintonhallen fjernes
  • Via den vestlige ende af Ormslevvej ud til Ravnsbjergvej

Hidtil har den omkørsel, som vi har etableret ved busslusen, været forbeholdt arbejdskørsel. Den åbnes nu for almindelig trafik.  Det er fortsat åben mellem Ormslevvej og Nordbyvej. Som arbejdet med etablering af den nye regnvandsledning mellem Nordbyvej og Myrholmsvej skrider frem kan der være en periode ikke være muligt at komme til med bil til din ejendom.

Så snart arbejdet i vejen har passeret din ejendom vil der blive åbnet igen. Der vil altid  være adgang for gående.

Belysning

På Ormslevvej vil Aarhus Kommune undlade at slukke hver anden gadelygte frem til den 4. oktober.

 

Nyhedsbrev februar 2019 Ormslevvej.pdf

D. 8. januar og 31. januar  2019: Orienteringsmøder

Vi afholder to orienteringsmøder, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området ved:

Hømosevej, Høskovvej, Langtoftevej, Langvadsvej, det vestlige Ormslevvej, Vårkjærvej, Møgelmosevej, Åkandevej, Rørvej og Viemosevej.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte grundejere. 

Vi har fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

5. december 2018: Orienteringsmøde

Vi afholder to orienteringsmøder, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området ved:

Hømosevej, Høskovvej, Langtoftevej, Langvadsvej og det vestlige Ormslevvej.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte husstande. 

Vi vil også sætte fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

Tilmelding til mødet skal ske med e-mail til mon@aarhusvand.dk. Angiv venligst det antal personer fra husstanden, der kommer til mødet.

Se præsentation fra orienteringsmødet

September 2018: Nyt om arbejdet med at adskille regn- og spildevand i kvarteret nord for Ormslevvej

Damagervej / Damtoften
Vi er i øjeblikket i gang med at etablere en ny regnvandsledning i stien, der følger Hammelbanens tidligere forløb fra Damager Kollegiet til Damtoften. Vi vil senere etablere et nyt regnvandssø på det grønne areal ved Damtoften. Vi forventer at etablere regnvandssøen ved årets udgang. 

Stensagervej
Vi påbegyndte mandag d. 3. september arbejdet med at etablere en ny regnvandsledning i Stensagervej, som vil være spærret for gennemkørsel, mens vi arbejder. Der vil ligeledes være parkeringsforbud på vejen i hele perioden.

Vi forventer at være færdige med arbejdet i Stensagervej ved udgangen af december.


Skiltning
Borgere og erhvervsdrivende skal regne med, at de trafikale forhold ændrer sig for både bilister, cyklister og fodgængere. Vi forsøger naturligvis at begrænse generne mest muligt.

Vi sætter løbende nye skilte op i området og opfordrer alle, der færdes i området, til at være opmærksomme på nye trafikforhold.


Overordnet tidsplan
Vedhæftet finder du vores overordnede tidsplan. Du skal være opmærksom på, at tidsplanen vil kunne ændre sig - ikke mindst fordi vi i de kommende måneder er afhængige af vejrforholdene. Vi informerer dig, hvis der sker væsentlige ændringer i vores planer.

Nye fjernvarmeledninger
I forlængelse af vores arbejde i Stensagervej og Damagervej etablerer AffaldVarme Aarhus nye fjernvarmeledninger. Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse vil efterfølgende tilrette kantsten og fortove og efter to år udlægge nyt slidlag.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om vores arbejde, er du altid velkommen til at kontakte projektchef Morten Østergaard Nielsen

22. august 2018: Orienteringsmøde

Vi afholder andet orienteringsmøde, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området.

Vi vil også sætte fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet starter kl 17.00 og bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

Tilmelding til mødet skal ske med e-mail til morten.oestegaard@aarhusvand.dk. Angiv venligst det antal personer fra husstanden, der kommer til mødet.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte husstande.

2. maj 2018: Planlægning

Vi er netop nu i fuld gang med at planlægge projektet omkring Ormslevvej. Er du grundejer og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektlederen, se kontaktoplysninger til højre.

24. april 2018: På tur i kvarteret

Vi gik i dag en tur i kvarteret omkring Ormslevvej sammen med 22 beboere fra kvarteret. På turen talte vi blandt andet om de regnvandsløsninger, vi planlægger at gennemføre i de offentlige arealer.

18. april 2018: Orienteringsmøde

Vi havde inviteret til orienteringsmøde om det forestående projekt i kvarteret omkring Ormslevvej. 20 spørgelystne beboere havde valgt at høre mere om projektet.

13. marts 2018: Planlægning og projektering i gang

Vi gik i gang med planlægning og projektering af projektet.