Om projektet

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området omkring Ormslevvej. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Du vil således kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Udover arbejdet med at adskille regnvand og spildevand forventer vi at skulle renovere drikkevandsledningerne i en del af området. 

På selve Ormslevvej ændrer Aarhus Kommune udformningen af fartdæmpningen i forlængelse af vores arbejde. Kommunen forventer desuden at etablere nye fortove i en del af området.

Adskillelse på egen grund

Som grundejer har du ansvaret for at adskille regnvand og spildevand på egen grund, og du skal selv afholde udgifterne forbundet med dette arbejde.

Du skal som udgangspunkt fremover lede regnvandet på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen – det vil sige frem til skel.

Nedsivning på egen grund

Som grundejer har du mulighed for at få et tilskud, hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Tilskuddet udgøres af en hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.

Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis du ønsker at nedsive dit regnvand på egen grund.

Aktuelt

Planlægning af orienteringsmøde

Den 19. marts 2018: Vi forventer at holde det første orienteringsmøde i slutningen af april.

Planlægning og projektering i gang

Den 13. marts 2018: Vi er netop nu i gang med planlægning og projektering af projektet.

 

 

Tidsplan

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde på Ormslevvej.

Viby_Ormslevvej2018-2020.pdf

Møder

Information om adskillelse i offentlige arealer og på privat grund

Onsdag d. 18. april holder vi orienteringsmøde med fokus på det område, hvor vi skal arbejde i 2018 og 2019. På mødet vil vi blandt andet præsentere baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansvaret for at gennemføre arbejdet.

Vi vil også sætte fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Mødet starter kl. 17.00 og finder sted hos Aarhus Vand på Gunnar Clausens Vej 34 i Viby.

Fokus på regnvandsløsninger i de offentlige arealer

Tirsdag d. 24. april går vi en tur på Damgårdsvej og Damtoften, hvor Aarhus Vand skal arbejde med overfladeløsninger. På turen sætter vi fokus på vores planer i forhold til regnvandsløsninger i de offentlige arealer.

Vi håber, at rigtig mange borgere går med på turen, så vi kan få en snak om, hvordan vi påtænker at udforme regnvandsløsninger på vejen.

Vi starter turen kl. 17.00 ved krydset Damgårdsvej og Damagervej.

Kort over området

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde i de berørte områder i Viby.