Vi adskiller regnvand og spildevand

Vi håndterer i fremtiden regnvandet på terræn

I kvarteret omkring Ormslevvej vil vi i fremtiden håndtere regnvandet fra både haver og offentlige arealer på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os blandt andet mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer.

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer i kvarteret omkring Ormslevvej er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.

Nedsivning på egen grund

I nogle tilfælde kan man som grundejer med fordel vælge at nedsive regnvandet i egen have. Vær opmærksom på, at man som grundejer skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis man ønsker at nedsive regnvand på egen grund.

Tidsplan for Ormslevvej området

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde ved Ormslevvej området.

Fornyelse af vandledninger

 

 

Aktuelt

Nyhedsbrev for Ormslevvej områder februar 2019

 

September 2019

OBS! Ormslevvej er spærret ved Nordbyvej indtil d. 4. oktober 2019

Omkørselsmulighederne i perioden er:

  • Via Vårkjærvej til Grøndalsvej – busslusen ved badmintonhallen fjernes
  • Via den vestlige ende af Ormslevvej ud til Ravnsbjergvej

Hidtil har den omkørsel, som vi har etableret ved busslusen, været forbeholdt arbejdskørsel. Den åbnes nu for almindelig trafik.  Det er fortsat åben mellem Ormslevvej og Nordbyvej. Som arbejdet med etablering af den nye regnvandsledning mellem Nordbyvej og Myrholmsvej skrider frem kan der være en periode ikke være muligt at komme til med bil til din ejendom.

Så snart arbejdet i vejen har passeret din ejendom vil der blive åbnet igen. Der vil altid  være adgang for gående.

Belysning

På Ormslevvej vil Aarhus Kommune undlade at slukke hver anden gadelygte frem til den 4. oktober.

 

Nyhedsbrev februar 2019 Ormslevvej.pdf

D. 8. januar og 31. januar  2019: Orienteringsmøder

Vi afholder to orienteringsmøder, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området ved:

Hømosevej, Høskovvej, Langtoftevej, Langvadsvej, det vestlige Ormslevvej, Vårkjærvej, Møgelmosevej, Åkandevej, Rørvej og Viemosevej.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte grundejere. 

Vi har fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

5. december 2018: Orienteringsmøde

Vi afholder to orienteringsmøder, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området ved:

Hømosevej, Høskovvej, Langtoftevej, Langvadsvej og det vestlige Ormslevvej.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte husstande. 

Vi vil også sætte fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

Tilmelding til mødet skal ske med e-mail til mon@aarhusvand.dk. Angiv venligst det antal personer fra husstanden, der kommer til mødet.

Se præsentation fra orienteringsmødet

September 2018: Nyt om arbejdet med at adskille regn- og spildevand i kvarteret nord for Ormslevvej

Damagervej / Damtoften
Vi er i øjeblikket i gang med at etablere en ny regnvandsledning i stien, der følger Hammelbanens tidligere forløb fra Damager Kollegiet til Damtoften. Vi vil senere etablere et nyt regnvandssø på det grønne areal ved Damtoften. Vi forventer at etablere regnvandssøen ved årets udgang. 

Stensagervej
Vi påbegyndte mandag d. 3. september arbejdet med at etablere en ny regnvandsledning i Stensagervej, som vil være spærret for gennemkørsel, mens vi arbejder. Der vil ligeledes være parkeringsforbud på vejen i hele perioden.

Vi forventer at være færdige med arbejdet i Stensagervej ved udgangen af december.


Skiltning
Borgere og erhvervsdrivende skal regne med, at de trafikale forhold ændrer sig for både bilister, cyklister og fodgængere. Vi forsøger naturligvis at begrænse generne mest muligt.

Vi sætter løbende nye skilte op i området og opfordrer alle, der færdes i området, til at være opmærksomme på nye trafikforhold.


Overordnet tidsplan
Vedhæftet finder du vores overordnede tidsplan. Du skal være opmærksom på, at tidsplanen vil kunne ændre sig - ikke mindst fordi vi i de kommende måneder er afhængige af vejrforholdene. Vi informerer dig, hvis der sker væsentlige ændringer i vores planer.

Nye fjernvarmeledninger
I forlængelse af vores arbejde i Stensagervej og Damagervej etablerer AffaldVarme Aarhus nye fjernvarmeledninger. Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse vil efterfølgende tilrette kantsten og fortove og efter to år udlægge nyt slidlag.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om vores arbejde, er du altid velkommen til at kontakte projektchef Morten Østergaard Nielsen

22. august 2018: Orienteringsmøde

Vi afholder andet orienteringsmøde, hvor vi gennemgår projektet og planerne for adskillelse af regn- og spildevand i området.

Vi vil også sætte fokus på, hvordan man som grundejer i området skal forholde sig i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand på egen grund.

Mødet starter kl 17.00 og bliver afholdt på Viby Renseanlæg, Ormslevvej 155.

Tilmelding til mødet skal ske med e-mail til morten.oestegaard@aarhusvand.dk. Angiv venligst det antal personer fra husstanden, der kommer til mødet.

Invitation til mødet er sendt som brev til alle berørte husstande.

2. maj 2018: Planlægning

Vi er netop nu i fuld gang med at planlægge projektet omkring Ormslevvej. Er du grundejer og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektlederen, se kontaktoplysninger til højre.

24. april 2018: På tur i kvarteret

Vi gik i dag en tur i kvarteret omkring Ormslevvej sammen med 22 beboere fra kvarteret. På turen talte vi blandt andet om de regnvandsløsninger, vi planlægger at gennemføre i de offentlige arealer.

18. april 2018: Orienteringsmøde

Vi havde inviteret til orienteringsmøde om det forestående projekt i kvarteret omkring Ormslevvej. 20 spørgelystne beboere havde valgt at høre mere om projektet.

13. marts 2018: Planlægning og projektering i gang

Vi gik i gang med planlægning og projektering af projektet.

 

 

Vigtige dokumenter

Information om adskillelse i offentlige arealer og på privat grund

Den 5. december 2018  holdt vi orienteringsmøde med fokus på området ved Høskovvej, Hømosevej, Langtoftevej og den vestlige ende af Ormslevvej, hvor vi skal arbejde i 2019 og 2020. På mødet præsenterede vi baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansvaret for at gennemføre arbejdet. På mødet satte vi også fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Præsentation fra orienteringsmødet den 5 december

Den 22. august holdt vi orienteringsmøde nr. 2 med fokus på det område, hvor vi skal arbejde i 2018 og 2019. På mødet præsenterede vi baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansvaret for at gennemføre arbejdet. På mødet satte vi også fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Se præsentationen fra mødet her: Præsentation 22 aug Ormslevvej.pdf

Se referatet her: Referat infomøde d. 22. august.pdf

Fokus på regnvandsløsninger i de offentlige arealer

Tirsdag d. 24. april gik vi en tur på Damgårdsvej og Damtoften, hvor Aarhus Vand skal arbejde med overfladeløsninger. På turen satte vi fokus på vores planer i forhold til regnvandsløsninger i de offentlige arealer.

Onsdag d. 18. april afholdt vi orienteringsmøde med fokus på det område, hvor vi skal arbejde i 2018 og 2019. På mødet præsenterede vi baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansvaret for at gennemføre arbejdet.

Se præsentationen fra mødet her

Ormslevvej Mødereferat 18 april 2018.pdf

På mødet satte vi også fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området omkring Ormslevvej. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Udover arbejdet med at adskille regnvand og spildevand forventer vi at skulle renovere drikkevandsledningerne i en del af området.

På selve Ormslevvej ændrer Aarhus Kommune udformningen af fartdæmpningen i forlængelse af vores arbejde. Kommunen forventer desuden at etablere nye fortove i en del af området.