Vi adskiller regnvand og spildevand

I kvarteret omkring Ormslevvej adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Vi håndterer i fremtiden regnvandet på terræn

I kvarteret omkring Ormslevvej vil vi i fremtiden håndtere regnvandet fra både haver og offentlige arealer på terræn i stedet for i rør under jorden. Det giver os blandt andet mulighed for at bruge regnvandet på nye og spændende måder i de offentlige arealer.

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer i kvarteret omkring Ormslevvej er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Som noget nyt skal regnvandet fra grundene i kvarteret omkring Ormslevvej fremover ledes på terræn frem til Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen – og altså ikke i rør under jorden som hidtil.
  3. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.

Nedsivning på egen grund

I nogle tilfælde kan man som grundejer med fordel vælge at nedsive regnvandet i egen have. Vær opmærksom på, at man som grundejer skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis man ønsker at nedsive regnvand på egen grund.

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området omkring Ormslevvej. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Udover arbejdet med at adskille regnvand og spildevand forventer vi at skulle renovere drikkevandsledningerne i en del af området.

På selve Ormslevvej ændrer Aarhus Kommune udformningen af fartdæmpningen i forlængelse af vores arbejde. Kommunen forventer desuden at etablere nye fortove i en del af området.

Tidsplan

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde på Ormslevvej.

Tidsplan 2018 til 2019.pdf

 

Aktuelt

22. august 2018: Orienteringsmøde

Der afholdes andet orienteringsmøde.

2. maj 2018: Planlægning

Vi er netop nu i fuld gang med at planlægge projektet omkring Ormslevvej. Er du grundejer og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektlederen, se kontaktoplysninger til højre.

24. april 2018: På tur i kvarteret

Vi gik i dag en tur i kvarteret omkring Ormslevvej sammen med 22 beboere fra kvarteret. På turen talte vi blandt andet om de regnvandsløsninger, vi planlægger at gennemføre i de offentlige arealer.

18. april 2018: Orienteringsmøde

Vi havde inviteret til orienteringsmøde om det forestående projekt i kvarteret omkring Ormslevvej. 20 spørgelystne beboere havde valgt at høre mere om projektet.

13. marts 2018: Planlægning og projektering i gang

Vi gik i gang med planlægning og projektering af projektet.

 

 

Vigtige dokumenter

Fokus på regnvandsløsninger i de offentlige arealer

Tirsdag d. 24. april gik vi en tur på Damgårdsvej og Damtoften, hvor Aarhus Vand skal arbejde med overfladeløsninger. På turen satte vi fokus på vores planer i forhold til regnvandsløsninger i de offentlige arealer.

Information om adskillelse i offentlige arealer og på privat grund

Onsdag d. 18. april afholdt vi orienteringsmøde med fokus på det område, hvor vi skal arbejde i 2018 og 2019. På mødet præsenterede vi baggrunden for projektet, vores planer og teamet, som har ansvaret for at gennemføre arbejdet.

Se præsentationen fra mødet her

Ormslevvej Mødereferat 18 april 2018.pdf

På mødet satte vi også fokus på, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med adskillelse af regnvand og spildevand på din grund.

Kort over området

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde i de berørte områder i Viby.