Tidsplan for kvarteret omkring Lykkesholm Allé

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde ved Lykkesholm Allé området.

Tidsplan for området omkring Lykkesholm Allé - Adskillelse af regn- og spildevandFornyelse af vandledninger