Vi adskiller regnvand og spildevand

Det regner mere og mere...

Derfor skal vi i kvarteret omkring Lykkeholms Allé skille regn- og spildevand ad.

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer i kvarteret omkring Lykkeholms Allé er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.

Når arbejdet med at adskille af regn- og spildevand på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er meget vigtigt, at kloakmesteren får indsendt en færdigmelding til Aarhus Kommune, med tilhørende tegning af det udførte arbejde på grunden.

Færdigmeldingen lægger kommunen ind i byggesagen. Byggesagen kan du som grundejer tilgå via ejendom.net. Grundejer opfordres til at kontrollere at færdigmeldingen bliver lagt i byggesagen.

Nedsivning på egen grund

I nogle tilfælde kan man som grundejer med fordel vælge at nedsive regnvandet i egen have. Vær opmærksom på, at man som grundejer skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis man ønsker at nedsive regnvand på egen grund.

Tidsplan for kvarteret omkring Lykkesholm Allé

Kortet viser tidsplanen for vores anlægsarbejde ved Lykkesholm Allé området.

Tidsplan for området omkring Lykkesholm Allé - Adskillelse af regn- og spildevandFornyelse af vandledninger

 

 

Aktuelt

Her opdaterer vi dig løbende på projektet

I øjeblikket er der ikke en status, men vi vil løbende opdatere dig på, hvad der sker i projektet og hvad du bør forholde dig til. Eksempelvis vejafspærringer, informationsmøder eller andet.

 

Vigtige dokumenter

Hold dig opdateret på de seneste informationsmøder

Når vi har afholdt et informationsmøde, vejmøde, været på rundtur i kvareteret og fortælle om kommende projekter eller på anden måde haft en god dialog, vil vi fortælle om det her.

Du finder et overblik over mødereferater og præsentationer med vigtig information om projekterne i dit område.

Vi forstyrrer hverdagen

 

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre i området ved Lykkeholms Allé. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker og biler.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, midlertidige afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.

Vi bestræber os på at tage hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.