Adskillelse af regn- og spildevand på Bjørnsholms Alle og Bygholms Alle

Baggrund for projektet

Formålet med adskillelse af regnvand og spildevand er at lave et tostrenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkken ikke længere bliver blandet sammen. Adskillelse af regnvand og spildevand kaldes også separatkloakering.

Det betyder, at den eksisterende fællesledning suppleres med en ny spildevandsledning i vejen og at fællesledningen fremover benyttes til regnvandsafledning. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand på din grund.

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, hvilke veje og områder, hvor regnvand og spildevand skal adskilles. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.

Dit ansvar ved adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund

Som grundejer på en vej, der skal separatkloakeres, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.

Ofte er der flere muligheder. Enten kan du føre dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to rørledninger i vejen. Alternativt kan du ”beholde” regnvandet på din egen grund og lade det nedsive i din have.

Tilskud og regler

Du har mulighed for et tilskud (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand), hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Men der er klare regler for hvad du må og ikke må
Hvis du vælger at koble alt dit regnvand fra kloaksystemet, får du udbetalt 24.200,48 kr. (2017-priser).

Regler og retningslinjer

Aarhus Kommune har opstillet generelle krav om, hvad du skal søge om at få lov til at lave i din have af regnvandsløsninger, og hvad du selv må udføre. Dem kan du læse her.

Aarhus Kommune har udarbejdet et metodekatalog til Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor der er link til ansøgningsskemaer og vejledninger. Se dem her.