Adskillelse af regn- og spildevand i Solbjerg

Baggrund for projektet

Formålet med adskillelse af regnvand og spildevand i Solbjerg er at lave et tostrenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkken ikke længere bliver blandet sammen. Adskillelse af regnvand og spildevand kaldes også separatkloakering.
Det betyder, at der bliver lagt to typer rør i vejen – et til spildevand og et til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand på din grund.
Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, hvilke veje og områder, hvor regnvand og spildevand skal adskilles. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.

Dit ansvar ved adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund

Som grundejer på en vej, der skal separatkloakeres, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.
Den eksisterende fællesledning vil i størst mulig omfang blive benyttet som fremtidig regnvandsledning. Det betyder at der etableres en spildevandsledning i vejen og føres et spildevandsstik med endeprop frem til skelgrænsen.

Tidsplan for udførsel

Arbejdet med etablering af nye ledninger udføres i perioden juli 2017 til september 2018.

Tidsplan for påbud

Aarhus Kommune udsender påbud:

  • Påbudsvarsel – 08.2019 (3 ugers frist)
  • Påbud – 09.2019 (6 mdr. frist)
  • Indskærpelse – 02.2020 (1 mdr. frist)
  • Påbudsforløbet afsluttes først efter modtaget og godkendt færdigmelding fra kloakmesteren