Adskillelse af regn- og spildevand i Solbjerg

Baggrund for projektet

Formålet med adskillelse af regnvand og spildevand i Solbjerg, er at lave et to strenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkken ikke længere bliver blandet sammen. Adskillelse af regnvand og spildevand kaldes også separatkloakering.
Det betyder, at der bliver lagt to typer rør i vejen – et til spildevand og et til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand på din grund.
Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, i hvilke veje og områder, regnvand og spildevand skal adskilles. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.

Dit ansvar ved adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund

Som grundejer på en vej, der skal adskilles, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt regnvand og spildevand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.
Den eksisterende fællesledning vil i størst mulig omfang blive benyttet som fremtidig spildevandsledning. Det betyder at der etableres en regnvandsledning i vejen og føres et regnvandsstik med endeprop frem til skelgrænsen.

Tidsplan for udførsel

Tidsplan for arbejdet i de enkelte veje fremgår af Arbejde i dit område.

Tidsplan for påbud

Aarhus Kommune udsender påbud:

  • Påbudsvarsel – 08.2019 (3 ugers frist)
  • Påbud – 09.2019 (6 mdr. frist)
  • Indskærpelse – 02.2020 (1 mdr. frist)
  • Påbudsforløbet afsluttes først efter modtaget og godkendt færdigmelding fra kloakmesteren