Adskillelse af regn- og spildevand i Gl. Skejby

Baggrund for projektet

Formålet med adskillelse af regnvand og spildevand i Gl. Skejby er at lave et tostrenget kloaksystem, hvor regnvand og spildevand fra toiletter og køkken ikke længere bliver blandet sammen. Adskillelse af regnvand og spildevand kaldes også separatkloakering.

Det betyder, at der bliver lagt to typer rør i vejen – et til spildevand og et til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand på din grund.

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, hvilke veje og områder, hvor regnvand og spildevand skal adskilles. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.

Dit ansvar ved adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund

Som grundejer på en vej, der skal separatkloakeres, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet.

Ofte er der flere muligheder. Enten kan du føre dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen. Alternativt kan du ”beholde” regnvandet på din egen grund og lade det nedsive i din have.

Tilskud og regler

Du har i Gl. Skejby mulighed for et tilskud (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand), hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Men der er klare regler for hvad du må og ikke må

Hvis du vælger at koble alt dit regnvand fra kloaksystemet, får du udbetalt 24.200,48 kr. (2017-priser).

Du får udbetalt 18.150,36 kr., hvis du kobler alt dit regnvand fra, men laver et nødoverløb, så regnvandet i langvarige våde perioder kan løbe ud på vejen og i Aarhus Vands system.

Regler og retningslinjer

Aarhus Kommune har opstillet generelle krav om, hvad du skal søge om at få lov til at lave i din have af regnvandsløsninger, og hvad du selv må udføre. Dem kan du læse her.

Aarhus Kommune har udarbejdet et metodekatalog til Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor der er link til ansøgningsskemaer og vejledninger. Se dem her.

Plan bassin ved legeplads.pdf

Inspiration