Adskillelse af regn- og spildevand i Gl. Skejby

Baggrund for projektet

Formålet med adskillelse af regnvand og spildevand i Gl. Skejby er at lave et tostrenget kloaksystem, hvor regnvand ikke længere bliver blandet sammen med spildevand fra toiletter, afløb og køkken. Adskillelse af regnvand og spildevand kaldes også separatkloakering.

Det betyder, at der bliver lagt to rør i vejen – ét til spildevand og ét til regnvand. Som grundejer skal du sørge for også at adskille regnvand og spildevand på din grund.

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan har besluttet, i hvilke områder regnvand og spildevand skal adskilles. Aarhus Vand har ansvaret for at gennemføre de konkrete projekter.

Adskillelse på egen grund

Som grundejer har du ansvaret for at adskille regnvand og spildevand på egen grund, og du skal selv afholde udgifterne forbundet med dette arbejde.

Ofte er der flere muligheder. Enten kan du føre dit spildevand i ét rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen. Alternativt kan du ”beholde” regnvandet på din egen grund og lade det nedsive i din have.

Vi tilbyder en totalløsning for adskillelse af regn- og spildevand på private grunde, når vi arbejder i det pågældende område. Læs mere om vores tilbud om at levere en totalløsning, der er tilpasset din grund.

Nedsivning på egen grund

Du har i Gl. Skejby mulighed for at få et tilskud (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand), hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Inspiration til dette kan findes her.

Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis du ønsker at nedsive dit regnvand på egen grund.

Hvis du vælger at koble alt dit regnvand fra kloaksystemet, får du udbetalt 24.757,09 kr. (2018-priser).

Du får udbetalt 18.567,82 kr., hvis du kobler alt dit regnvand fra, men laver et nødoverløb, så regnvandet i langvarige våde perioder kan løbe ud på vejen og i Aarhus Vands system. 

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i 2019.

Vigtige dokumenter
Kort over området