Hjælp til grundejere: Servicepakker

Det kan være svært at overskue, hvilken hjælp man som grundejer har brug for, når man skal i gang med at håndtere regnvandet på sin grund. Vi vil derfor gerne støtte grundejerne i at finde frem til de helt rigtige løsninger. Derfor har vi givet en række virksomheder mulighed for at udvikle og præsentere såkaldte servicepakker, som skal møde grundejernes forskellige ønsker og behov. 

Det er meget vigtigt at understrege, at virksomhedernes servicepakker ikke er udviklet i samarbejde med Aarhus Vand. Vi er således ikke ansvarlige for servicepakkernes indhold. En undtagelse er dog den servicepakke, som vi selv har udviklet. Man kan naturligvis frit vælge at samarbejde med andre virksomheder.

Fire typer servicepakker

Læs mere om servicepakkerne nedenfor:

Du vil lave noget af arbejdet selv

Servicepakke type 2

Servicepakker type 2 er til dig, som selv vil udføre dele af arbejdet med at skabe en løsning, som passer til netop dig og din have. Du overlader dog større eller mindre dele af arbejdet til andre. 

Det kan være, at du selv vil skrive ansøgninger, lave faskiner og anlægge regnbede. Det kan også være, at du selv vil lægge fliser og støbe regnvandsrender. Der er faktisk rigtig mange ting, du selv kan gøre.

Du skal være opmærksom på, at det kræver en autorisation at lukke regntilløb til din eksisterende kloakledning. 

Servicepakker 

Læs om servicepakkerne her:

Genvand Servicepakke A (pdf)

Genvand Servicepakke B (pdf)

Danjord og Aarsleff Servicepakke (pdf)

GEUS mfl Servicepakke (pdf)

Aage Wegener Servicepakke (pdf)

EnviDan og Arkitema Servicepakker (pdf)

Yderligere information

Har du spørgsmål til servicepakkerne, skal du henvende dig direkte til de virksomheder, som har udviklet dem. Find kontaktinformationer i pdf'erne herover.

Du ønsker en basisløsning til håndtering af regnvand

Servicepakke 3

Servicepakke type 3 er til dig, som ønsker, at Aarhus Vand laver en såkaldt basisløsning til håndtering af regnvand i din have.

En basisløsning er den løsning, som Aarhus Vand i en dialog med dig finder frem til som den mest hensigtsmæssige i netop din have.

  • Vælger du en basisløsning, tager vi os af anlægsarbejdet (anlægsarbejdet udføres af de underentreprenører, som vi samarbejder med). Du tager dig af havearbejdet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse af den valgte løsning. Det vil sige, at anlægget overdrages til ejeren, når det er udført.
  • Prisen for basisløsningen svarer til det maksimale beløb, du kan få udbetalt, hvis du kobler dit regnvand fra Aarhus Vands regnvandsløsning ude i vejen. Udgifter ud over dette beløb skal du selv betale.

 

Dette er ikke indeholdt

Eksempler på, hvad der normalt ikke er indeholdt i en basisløsning:

  • Det er kun anlæg frem til soklen på huset, der er indeholdt – ikke rørføringer under huset og ikke omforandringer på huset. Et eksempel kan være en større ombygning af huset, fordi nedløbsrør er placeret i centrum af huset. Det vil ikke være omfattet af en basisløsning. Der kan i helt særlige tilfælde søges dispensation for at separere hele boligen. Det skal ske hos Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.
  • Komplicerede arbejder udenfor sokkel – for eksempel arbejder, der ikke kan udføres i jord- eller græsarealer - er ikke indeholdt.
  • Omfangsdræn og etablering af pumper på dræn er ikke indeholdt i basisløsningen. Det er grundejerens eget ansvar. Håndtering af omfangsdræn skal dog tænkes ind i den samlede løsning – bl.a. hvorledes vand fra omfangsdræn mest hensigtsmæssigt kan ledes bort.
  • Al eventuel efterfølgende etablering af planter, græs og andet er ikke indeholdt i løsningen. Kun en helt almindelig grov retablering af arealet.

Læs mere om økonomi og regler her.

Du ønsker en undersøgelse først

Servicepakke 4

Servicepakke 4 er til dig, der har brug for at vide mere om forholdene i din have, end Aarhus Vands gratis råd og vejledning tilbyder.

Følgende virksomheder har udviklet servicepakker 4:

Servicepakke type 4 Danjord og Aarsleff.pdf

Servicepakke type 4 GEUS mfl.pdf

Servicepakker type 4 EnviDan Arkitema.pdf

Yderligere information

Har du spørgsmål til servicepakkerne, skal du henvende dig direkte til de virksomheder, som har udviklet dem. Find kontaktinformationer i pdf'erne herover.