Tilskud og regler

Der er mulighed for et kontant tilskud, hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Men der er klare regler for, hvad du må og ikke må.

Hvis du vælger at koble alt dit regnvand fra kloaksystemet, får du udbetalt 23.795,95 kr. (2016-priser).

Du får udbetalt 17.846,96 kr., hvis du kobler alt dit regnvand fra, men laver et nødoverløb, så regnvandet i langvarige våde perioder kan løbe ud på vejen og i Aarhus Vands system.

Hvis du vælger at genbruge regnvand i husholdningen i et godkendt anlæg, kan du ansøge om at få fritagelse for vandafledningsafgiften. Ordningen er en forsøgsordning for Risvang/Vorrevang-området.

Der gælder specielle regler for erhvervsejendomme og boligselskaber. Kontakt Aarhus Vand.

Regler og retningslinjer

Aarhus Kommune har opstillet generelle krav om, hvad du skal søge om at få lov til at lave i din have af regnvandsløsninger, og hvad du selv må udføre. Dem kan du læse her.

Aarhus Kommune har udarbejdet et metodekatalog til Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvor der er link til ansøgningsskemaer og vejledninger. Se dem her.