Nyhedsbrev 1 for Risvangen og Vorrevangen

Den 9. juli 2014

Velkommen til vores første nyhedsbrev

Her har du det første nyhedsbrev om ”Projekt adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen/Vorrevangen”. Nyhedsbrevet sendes ud til alle beboere i området, og denne første gang sendes det som brev og lægges ud her på vores hjemmeside. Det er sidste gang, at nyhedsbrevet sendes som brev, for fremover sender vi udelukkende nyheder om projektet elektronisk som nyhedsmails med link her til hjemmesiden. Derfor bedes du tilmelde dig vores nyhedsmail – se hvordan nederst i dette nyhedsbrev.

Afgørende informationer om projektet, hvor det er vigtigt, at du træffer en beslutning, skal overholde en tidsfrist osv., vil vi – og Aarhus Kommune - dog fortsat sende som brev.

Som opfølgning på informationsmødet d. 30. april på Vorrevangskolen kan vi se, at mange allerede er godt i gang med overvejelser om, hvordan regnvandet fra grunden skal håndteres i fremtiden. Nogle af de spørgsmål, folk stiller, er: Skal regnvandet udledes til Aarhus Vands system? Eller skal regnvandet håndteres på egen grund? Vi får henvendelser fra både enkeltpersoner og fra grupper, hvor naboer er gået sammen for at finde den bedste løsning.

D. 11. juni holdt Aarhus Vand en workshop om nedsivningstest og jordbundsforhold. Det kan du læse mere om nedenfor.

Vi arbejder lige nu med at udvikle en række ”servicepakker”, der skal gøre det lettere at få udført det nødvendige arbejde på ens egen grund - uanset om man vil tilsluttes Aarhus Vands løsning, eller om man vil beholde regnvandet i egen have. Vi vil fortælle om servicepakkerne på en workshop d. 28. august – den kan du også læse mere om i dette nyhedsbrev.

Go’ sommer, venlig hilsen
Inge Halkjær og Anne Laustsen, projektledere i Aarhus Vand

Workshop om nedsivning

Omkring 30 beboere mødte den 11. juni op i parken over for Vorrevangskolen til en workshop om, hvordan man kan bedømme nedsivningsevnen i ens have. På workshoppen blev der også fortalt om de muligheder, der er for at håndtere regnvandet i haven.

På workshoppen demonstrerede GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), hvordan man selv kan lave en nedsivningstest i sin have. Der blev udleveret en vejledning til deltagerne, som du kan hente her (pdf).

GEUS viste også en metode til at kortlægge jorden i haven og dermed finde det bedst egnede sted i ha-ven, hvis man vil nedsive regnvandet. Det kræver specialviden at udføre kortlægningen. Hvis du gerne vil have lavet en tilsvarende undersøgelse i din have, kan du bestille undersøgelsen hos Aarhus Vand. Det koster 1.000 kr. inkl. moms at få undersøgt sin have. Skriv til ala@aarhusvand.dk

Haveselskabet deltog også og fortalte mere om løsninger i haverne – også når det er vanskeligt at nedsive regnvandet.

Du kan se billeder fra workshoppen under "Billedarkiv".

Workshop om håndtering af regnvand på egen grund

Torsdag den 28. august holder vi næste workshop – denne gang på Vorrevangskolen fra kl. 19.00 – 21.45.

Vi ønsker med denne workshop at give dig viden om og inspiration til, hvordan du kan håndtere dit regnvand i din have. Du får derudover mulighed for at stille spørgsmål og eventuelt præsentere dine egne idéer og tanker.

På workshoppen vil vi bl.a.:

  • Give en kort orientering om det samlede projekt
  • Vise eksempler på, hvordan haveejere rundt omkring i Danmark har valgt at håndtere deres regnvand
  • Fortælle om vandets strømningsveje – både i hverdagen og ved skybrud
  • Give dig mulighed for at høre, hvad andre beboere i området planlægger at gøre
  • Give dig mulighed for at give andre beboere gode idéer og råd
  • Kort præsentere vores arbejde med at udvikle servicepakker

Vi udsender det endelige program med vores nyhedsmail i midten af august, så husk at tilmelde dig vores nyhedsmail – se nedenfor.

Tilmelding til workshoppen

Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk. Skriv ”Workshop” i emnefeltet. Skriv navn og adresse i selve mailen. Tilmeld dig senest d. 20. august.

Tidsplan for projektet

  • Den 28. august - Workshop med Haveselskabet om håndtering af regnvand i haven. På workshoppen vil der være en introduktion til ”servicepakkerne” – se ovenfor.
  • September - Havegennemgang og præsentation af servicepakker.
  • Den 1. oktober - Workshop om de offentlige områder.
  • Den 1. november - Frist for at beslutte om du som grundejer vil håndtere regnvand på egen grund eller udlede regnvandet til Aarhus Vands system.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Som beboer i Risvangen og Vorrevangen har du som nævnt mulighed for at få en nyhedsmail, når vi har nye informationer om projektet. Vi vil blandt andet informere yderligere om de ting, der er beskrevet i tidsplanen ovenfor.

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk . Skriv ”Nyhedsmail” i emnefeltet.