Nyhedsbrev 5 for Risvangen og Vorrevangen

Den 3. marts 2015

Sæt kryds i kalenderen den 24. marts

Vi har nu lavet flere, forskellige forslag til, hvordan de offentlige arealer i Risvangen og Vorrevangen kan udformes, så de fremover kan håndtere regnvandet fra huse og veje, i stedet for at regnvandet udledes i kloakken. Det drejer sig bl.a. om Vorrevangsparken, og de grønne områder ved Risvang Allé, Bethesdavej og Gustav Holms Vej.

Disse forslag vil vi gerne præsentere for beboerne i området. Og vi vil gerne have kommentarer og forslag til, hvordan beboerne gerne vil bruge områderne fremover. Skal der være legeplads, petanquebane, parkområde, vild natur eller noget femte?

Kom derfor og giv dit besyv med – der er stadig gode muligheder for at påvirke løsningerne. Mødet finder sted på Vorrevangskolen tirsdag d. 24. marts fra kl. 19.00 – 21.00.

Du kan tilmelde dig mødet på to måder:

1. Send en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk. Skriv ”24. marts” i emnefeltet.
2. Ring til Kundeservice på telefon 89 47 10 10.

Tilmeld dig senest den 20. marts.

Demohaverne er nu valgt

Vi har nu valgt syv demohaver, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere etablerer basisløsninger til håndtering af regnvand i egen have. Der er tale om syv, meget forskellige typer haver, hvilket tegner godt for de havevandringer, som vi forventer at gennemføre i løbet af maj 2015. Mere info om havevandringerne senere.

Vi arbejder også på en pjece med en præsentation af de syv løsninger, som uddeles til alle husstande i området i maj.

Koordinering med andre forsyninger

Når vi hos Aarhus Vand gennemfører projekter, koordinerer vi så vidt muligt vores arbejde med andre forsyninger med det formål at minimere generne for både beboere og erhvervsdrivende i de berørte områder. Det er Aarhus Kommune, som har det overordnede ansvar for at koordinere planlagte arbejder i kommunen. Vi er naturligvis i tæt kontakt med Aarhus Kommune, så vi ved, hvilke andre forsyninger vi eventuelt skal koordinere vores arbejde med.

Det projekt, vi lige nu gennemfører i Risvangen og Vorrevangen, løber over en lang periode. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det vil være nødvendigt for andre forsyninger at udføre forskellige typer af gravearbejder samtidig med, at vi arbejder i området.

Råd og vejledning for haveejere

Husk, at du som haveejer frem til den 1. maj 2015 kan få besøg af en af vores samarbejdspartnere i din have om råd og vejledning i forhold til valg af løsning i din have. Årstiden og vejret har ikke nogen betydning for et havebesøg. Hvis du er interesseret i et besøg, bedes du kontakte Aarhus Vand:

Telefon: 89 47 10 00
E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Under et besøg i din have får du råd og vejledning i forhold til, at du senest den 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Du kan også få svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Hvis du har kloaktegninger for dit hus, anbefaler vi, at du har dem med ved havebesøget.